מסכימים להתגרש – כל מה שצריך לדעת על הסכם גירושין

מסכימים להתגרש – כל מה שצריך לדעת על הסכם גירושין

הליך הגירושין אינו קל ומעורבים בו רגשות עזים, מחלוקות, ויכוחים כספים בנוגע לחלוקת הרכוש, מחלוקות בנושא הגט ומחלוקות בנוגע לילדים. התייעצות עם עורך דין גירושין מסייעת לבני הזוג שמחליטים להיפרד בניסוח של הסכם בדרך של הסכמה הדדית – הסכם שבו הם מבטאים את הדרך הטובה ביותר להמשך קיום התא המשפחתי המפורק. הסכם הגירושין שומר על האינטרסים של כל אחד מהצדדים – חשוב לזכור כי הסכם פשרה לעולם יהיה טוב יותר מאשר מאבקים משפטיים העלולים לבוא על חשבון הילדים ולגרום להפסדים כספיים, לכעסים ולדיונים ארוכים ומתמשכים בערכאות המשפטיות.

מה זה הסכם גירושין?

הסכם גירושין נועד להסדיר את היחסים בין בני הזוג לאחר הגירושין וכך בני הזוג יכולים להתגרש באופן מוסדר ובדרך של הסכמה הדדית. פעמים רבות מצרפים את הסכם הגירושין להסכם הממון וכך ניתן להסדיר נושאים שלא ניתן היה לצפות אותם בעת הנישואין כמו משמורת על ילדים, הסדרי ראייה הוגנים, מזונות וכיוצא בזה. על מנת לנסח הסכם גירושין ניתן לפנות יחד לעורך דין בעל ניסיון רב בדיני משפחה אך במקרים רבים פונה כל אחד מבני הזוג לעורך דין אחר, ועורכי הדין מנהלים ביניהם משא ומתן על ניסוח הסכם גירושין השומר על האינטרסים של שני הצדדים. את הסכם הגירושין יש להביא בפני בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה על מנת לקבל אישור ולהעניק להסכם תוקף משפטי מחייב.

כיצד מנסחים הסכם גירושין?

הדרך החסכונית והיעילה ביותר לניסוח הסכם גירושין היא פניה משותפת לעורך דין גירושין. עורך הדין מנטרל עצמו מן המחלוקות הטפלות שכל צד מעלה ומתרכז במחלוקות העיקריות כמו חלוקת רכוש, משמורת ילדים, מזונות, הסדרי ראייה ונושאים רלוונטיים נוספים. עורך הדין גם מציג בפני בני הזוג התפתחויות עתידיות עליהן יש לתת את הדעת כמו שינוי מקום מגורים, גידול בהכנסה הכספית של האב או האם, הוצאות כלכליות המשתנות ככל שהילדים מתבגרים ועוד.

עם זאת, כמו שכתבתנו קודם, במקרים רבים מעדיפים בני הזוג לפנות בנפרד לעורכי דין כדי לקבל ייעוץ וייצוג משפטי. במקרים אלה ינהלו עורכי הדין משא ומתן ביניהם, כשכל צד מגן על האינטרסים של הלקוח שלו, עד ששני הצדדים מגיעים להסכמות על כל הסוגיות והמחלוקות ביניהם. מאחר ולא ניתן לדעת האם בני הזוג יגיעו להסכם, פועל כל אחד מעורכי דין במקביל לתכנון אסטרטגיה חכמה כדי לייצג היטב את הלקוח שלו בבית המשפט ו/או בבית הדין הרבני.

בנוסף, יכולים בני הזוג לפנות למגשר גירושין – רצוי מגשר שהוא גם עורך דין גירושין. המגשר פועל במקצועיות, ברגישות ובאופן ניטראלי על מנת לסייע לבני הזוג ליישב את המחלוקות ביניהם ולגבש הסכם גירושין הדדי והוגן. הליך הגישור נחשב לאלטרנטיבה יעילה וחסכונית. הליך הגישור מורכב לרוב ממספר פגישות המתקיימות באווירה רגועה ונעימה כאשר בני הזוג נדרשים לשמור על כבוד הדדי תוך הקפדה על תקשורת חיובית, ותוך מבט קדימה אל עבר העתיד ומציאת פתרונות מוסכמים ומכנה משותף.

הסכם גירושין

היכן מאשרים הסכם גירושין?

על מנת שהסכם גירושין יקבל תוקף חוקי יש לאשר אותו בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה. חשוב לציין כי אישור ההסכם מעניק לו תוקף של פסק דין. בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה מוודאים כי בני הזוג מבינים את תוכנו ומשמעותו של ההסכם ועליהם לבחון אותו לעומק כדי לוודא כי אין סעיפים בהסכם העלולים לפגוע בטובת הילדים. כמו כן, עליהם לבחון את ההסכם כדי לוודא כי אינו מכיל הסכמות הנוגדות לחוק או פוגעות בצד שלישי. לאחר שבית הדין הרבני בוחן את ההסכם ומתרשם כי בכוונת בני הזוג להתגרש יש לפתוח תיק סידור גט ולקבוע מועד לסידור הגט.

מה חשוב לכלול בהסכם גירושין?

הסכם גירושין כולל סעיפים רבים ומגוונים, אך כאשר בוחנים אותו לעומק מגלים כי בפועל ישנם ארבעה נושאים עיקריים: חלוקת רכוש וממון, ילדים, דמי מזונות והסדרת הגט.

חלוקת הרכוש המשותף הינו אחד הנושאים המורכבים ביותר במסגרת הסכם הגירושין. על ההסכם לכלול גם זכויות שבני הזוג צברו במהלך הנישואים בנכסים וכספים כמו פנסיה, חסכונות, תיק השקעות ועוד. ככל שחלקו של אחד מבני הזוג ברכוש המשותף גדול יותר כך יוכל לשמור על רמת חיים גבוהה יותר.

הסכם גירושין כולל את זהות ההורה המשמורן ואת הסדרי הראייה הנקבעים בין בני הזוג. לרוב, נהוג לקבוע עיכוב יציאה מהארץ של הקטינים. במידה ואחד מבני הזוג מעוניין לצאת מהארץ עם הקטינים עליו להפקיד בטחונות בהתאם לנקבע בהסכם. יש לפרט במדויק את הסדרי הראייה כדי למנוע מחלוקות עתידיות, תוך מבט קדימה ותוך התחשבות בגורמים עתידיים העלולים לקרות כמו מעבר לעיר אחרת או רצון להשתקע במדינה אחרת.

יש לקבוע במסגרת הסכם גירושין את גובה המזונות שהאב ישלם עבור ילדיו, וכדי למנוע מחלוקות בעתיד חשוב לפרט את הוצאות הילדים. דמי מזונות מהווים נטל על הבעל אך רק במקרים חריגים ניתן לקבוע מזונות נמוכים כדי שלא להקשות על האם שנושאת בעול גידול הילדים. ניתן לקבוע בהסכם דיון מחודש בגובה המזונות אחת לכמה שנים.

בנוסף, מקובל כי במעמד החתימה על הסכם הגירושין חותמים בני הזוג גם על בקשה והסכמה למתן גט.

מה עושים אם לא מצליחים להגיע להסכמות על הסכם גירושין?

כדי לערוך הסכם גירושין נדרשים בני הזוג להגיע להסכמות על נושאים מורכבים ולא פעם לא ניתן להגיע להסכם. אם בני הזוג אינם מצליחים ליישב את המחלוקות ביניהם עליהם לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני על מנת שאלה יקבלו הכרעה בהתאם לתיק המונח בפניהם.

כיצד מבטלים או משנים הסכם גירושין?

אם חל שינוי מהותי בנסיבות המקרה ובמקרים בהם מגלים אחרי שהסכם הגירושין נחתם ואושר כי לא נכללו בו סעיפים מהותיים, או היה מידע שהוסתר, ניתן לטעון שההסכם הופר על ידי אחד מבני הזוג או לטעון על הטעיה שנעשתה במכוון. בנוסף, ישנם תחומים בדיני משפחה שניתן לשנותם גם  לאחר שהסכם הגירושין כבר נחתם. לדוגמה: הפחתת או הקטנת המזונות, שינוי משמורת והסדרי ראייה וכיוצא בזה. עם זאת, בני הזוג מתחייבים על חלוקת הרכוש במסגרת הסכם הגירושין ולאחר קבלת הגט לא ניתן להחזיר את הגלגל אחורה. אם חל שינוי מהותי או נתגלו עובדות חדשות הנוגעות לחלוקת הרכוש, כמו גילוי חשבון סודי בחו"ל, יש לפנות לעורך דין על מנת לקבל ייעוץ ולפעול בהתאם להנחיותיו.

כאשר שני בני הזוג מעוניינים לשנות את ההסכם הרי שניתן לפנות לעורך דין על מנת לפעול בנושא. כאמור, הדבר אפשרי רק בהסכמה משותפת של שני בני הזוג.

לסיכום, הסכם גירושין מאפשר לבני הזוג המעוניינים להיפרד ליישב מחלוקות ולהגיע לכלל הסכם הדדי תוך שיתוף פעולה ובדרך של כבוד הדדי. יש לערוך את ההסכם עם עורך דין העוסק בדיני משפחה וכך שומרים על האינטרסים של כל אחד מבני הזוג ונמנעים מהליך משפטי מורכב ויקר.

Leave A Comment

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

Call Now Button
שאל אותנו שאלה

שאל אותנו שאלה

  לייעוץ משפטי צרו קשר

  לפגישת ייעוץ התקשרו:

  052-2927602

  03-6521605

  או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס

   דילוג לתוכן