מזונות ילדים : הרבה יותר מרק אוכל

מזונות ילדים : הרבה יותר מרק אוכל

מהם מזונות ילדים?

מזונות ילדים הינם החובה לספק את הצרכים של הילדים. על פי רוב, כאשר מדברים על חובת המזונות מדברים עליה כחובה של האב. הסיבה לכך היא שדיני האישות בישראל כפופים להלכה היהודית והיא זו שקובעת שמזונות הם חובה של האב. חובתו של האב לילדיו אבסולוטית וקודמת לכל, ועליו לזון את ילדיו ללא קשר למצבו הכלכלי.

מזונות ילדים - שאלות ותשובות

מזונות ילדים מהווים סלע מחלוקת בהברה מקרי הגירושין. במקרים בהם ההורים מגיעים להסכמה בנושא הם קובעים בהסכם הגירושין מהו סכום המזונות שעל האב לשלם מדי חודש עד הגיע הקטינים לגיל 18, עד סיום הלימודים או עד סיום הצבא – בהתאם להסכמה שאליה הגיעו ההורים. במקרים בהם אין הסכמה בין ההורים על גובה דמי המזונות קובע בית המשפט או בית הדין הרבני את גובה המזונות לפי הוראות הדין האישי, כאשר בית המשפט בוחן את הזכאות לפי הדין הדתי. במקרה שבו אדם אינו חייב מזונות לפי הדין הדתי יקבעו המזונות לפי חוק המזונות.

מה כוללים מזונות ילדים?

מזונות ילדים נחלקים בין שני סוגים:

 • צרכים הכרחיים המשולמים רק על ידי האב
 • צרכים מדין צדקה המשולמים על ידי שני ההורים.

צרכים הכרחיים נועדו לאפשר קיום מינימאלי של הילד וכוללים מזון, ביגוד (הלבשה והנעלה), מקום מגורים (מדור), צרכי חינוך וצרכים רפואיים. חשוב לדעת כי דמי מדור, מלשון דיור, הינם חלק בלתי נפרד מהצרכים ההכרחיים ועל האב לשאת בהם עד גיל 15. דמי מדור נועדו לספק לילדים תנאי מגורים ראויים הדומים לרמת הדיור לפני הפרידה. חלקו של האב בדמי מדור נקבע לפי מספר הילדים. כך לדוגמה עליו לשלם שליש מסך עלויות המדור עבור ילד אחד,  40% מסך עלויות המדור עבור שני ילדים, מחצית עבור שלושה ילדים וכן הלאה.

בנוסף, יש מקרים בהם האב מחויב לשאת בדמי טיפול בילדים קטנים – סכום שמשולם לאם על מנת לכסות את הזמן ותשומת הלב שהיא מקדישה לגידול הילדים.

צרכים מדין צדקה המשולמים על ידי שני ההורים נועדו לכיסוי הוצאות מעבר לצרכים ההכרחיים: חוגים, בילויים, צעצועים, שיעורים פרטיים, נסיעות, טיולים וחופשות בארץ או בחו"ל, דמי כיס, מתנות, בגדי מותגים ועוד.

כאמור, צרכים מדין צדקה מחייבים את שני ההורים ונקבעים לפי יכולתם הכלכלית של ההורים באופן יחסי ובהתאם לרמת החיים של המשפחה בעבר.

מזונות לילדים מגיל 15-18 גם הם מזונות מדין צדקה ולכן גם הם יחושבו בהתאם להכנסות האב והאם ולא יוטלו באופן אבסולוטי על האב.

מי משלם מזונות ילדים?

על פי הדין העברי חובת האב לשאת בדמי מזונות ילדים ובמסגרת חובת הדין האישי עליו לזון את הילדים עד גיל 6 אך תקנות הרבנות הראשית הרחיבו את חובתו לשלם מזונות עד גיל 15. מגיל 15 חובת המזונות מוטלת על שני ההורים מדין צדקה, אך בפועל בתי המשפט קובעים אחריות לתשלום דמי מזונות רק על האב.

מאחר ובמדינת ישראל צעירים בגיל 18 מתגייסים לצבא ולכן עדיין לא יכולים להתפרנס, נקבע כי האב ישלם מזונות בגובה שליש דמי המזונות המקוריים, עד תום שירותם הצבאי (או שירות לאומי).

כאמור, חובת המזונות על האב הינה מוחלטת לפי הדין העברי בעוד חובת המזונות על האם הינה מדין צדקה, בהתאם ליכולותיה הפיננסיות ובכפוף לאפשרותה לפרנס את עצמה. סעיף 3 א' לחוק המזונות קובע את התשלום במקרה של זוגות מעורבים – שעליהם לא חל הדין האישי הדתי – ולפיו שני ההורים של הקטין חייבים במזונותיו בשיעור יחסי להכנסות שלהם, ללא קשר למשמורת הקטין. בפועל, בתי המשפט נוהגים להטיל את חובת המזונות על האב.

מהו סכום התשלום של מזונות ילדים?

לאור האמור, בתי משפט לענייני משפחה קובעים דמי מזונות ילדים מינימאליים עבור ילד אחד בגובה 1,300- 1,400 ש"ח ומעל סכום זה מוסיפים דמי מדור. בניגוד לעבר, כיום נוהגים בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני ליצור איזון שוויוני יותר של דמי המזונות – לדוגמה, כאשר האב דל אמצעים ומתקשה לעמוד בנטל המזונות ובמקרים בהם האם בעלת אמצעים ולכן ניתן לפסוק מזונות מדין צדקה רק עליה.

כיצד מחשבים את גובה המזונות?

כדי לחשב מזונות ילדים יש לכלול את שני מעגלי הצרכים – צרכים הכרחיים וצרכים מדין צדקה, ויש לשקלל את כל הפרמטרים הרלוונטיים לפי הנתונים הייחודיים והאישיים של בני הזוג. בין הפרמטרים המרכזיים:

 • הצרכים ההכרחיים לילדים
 • צרכי הילד מעבר לצרכים הבסיסיים (הכרחיים)
 • גובה המשכורת של האב וכושר ההשתכרות שלו
 • גיל הילדים
 • רמת ההשתכרות של האם
 • מצבם הבריאותי והנפשי של הילדים
 • מצב בריאותי של ההורים
 • תחזיות עתידיות לגבי בני הזוג והילדים.

פסיקה חשובה בתחום זה היא "הלכת בן עמי." הלכה זו שנקבעה בשנת 2003 במקרה שבו עורך דין בלס ייצג אישה במשפט גירושין, קובעת קיום רף תחתון לגובה תשלום המזונות – סכום מינימאלי שאותו יש לשלם. הלכה זו מנחה כיום את בתי המשפט וסכום התשלום מגדיר את עלות הצרכים ההכרחיים הנדרשים לקיום הקטין. בפסיקת השופטת שטופמן בשנת 2014 נקבע רף מינימאלי העומד על כ- 1,250 ₪, סכום זה אינו כולל הוצאות מדור, הוצאות חינוך והוצאות רפואיות במצבי בריאות מיוחדים.

מי מחליט על גובה דמי המזונות?

כאשר ההורים מגיעים להסכם הם יכולים להחליט על גובה דמי המזונות אך יש לאשר את ההסכם בבית המשפט. כאשר אין הסכם ביניהם יחליט בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני (כאשר יש הסכמה של שני ההורים לכך שבית הדין הרבני ידון בכך) לגבי גובה התשלום לאחר שקלול כל הפרמטרים הרלוונטיים בנושא. כיום נהוג לקבוע מזונות מינימאליים של 1,300- 1,400 ₪ לחודש וכל שלושה חודשים התשלום מתעדכן בהתאם למדד המחירים לצרכן.

חשוב לדעת כי לתביעת המזונות יש לצרף מסמכים המעידים על כושר ההשתכרות, בין היתר 12 תלושי משכורת אחרונים, תדפיס חשבונות בנק, פירוט ההכנסות וההתחייבויות, רכב, גודל הדירה וכיוצא בזה.

כמו כן, זכות התביעה של קטינים בנושא מזונות הינה עצמאית ולכן אם הקדים האב את האישה והגיש תביעת מזונות בבית הדין הרבני, יכולה האישה להגיש במועד מאוחר יותר, ובהתאם לשיקול דעתה, תביעת מזונות ילדים בבית משפט לענייני משפחה, וזה ידון בתביעה ויקבע החלטה מחייבת.

חשוב לדעת כי בתי דין רבניים נוהגים לקבוע דמי מזונות נמוכים יותר בהשוואה לבתי המשפט לענייני משפחה ולכן יש גברים הממהרים להגיש תביעה בבית דין רבני. יחד עם זאת כיום ישנה מגמה רווחת בקרב בתי המשפט לפיה קובעים את דמי המזונות לפי עקרונות צדק ושוויון בין המינים, ולפיכך בית המשפט מנסה למצוא את האיזון המתאים והנכון מבחינת יכולות ההורים אשר חייבים לשלם לבין צרכי הילדים הקטינים במטרה לקבוע מזונות סבירים, בהתאם לנסיבות ולנתונים המוצגים בפני בית המשפט.

עד איזה גיל משלמים מזונות?

כאמור, ברוב המקרים האב נדרש לשלם מזונות עבוד הצרכים ההכרחיים עד גיל 15. בין הגילאים 15-18 על שני ההורים לשאת בתשלום הצרכים הנוספים, בהתאם ליכולתם הכלכלית. בתקופת השירות הצבאי נדרש האב לשלם שליש מהמזונות ששולמו עד אותו מועד.

מה לעשות כאשר דמי המזונות אינם משולמים?

במקרים בהם האב אינו משלם מזונות שחויב בהם ניתן לפעול בשתי דרכים:

 • בכפוף לתנאים מסוימים ניתן לקבל גמלת מזונות מביטוח לאומי. כדאי לדעת כי יש תקרה לסכום זה המשתנה מפעם לפעם. חשוב לציין כי לרשות המוסד לביטוח לאומי עומדים מגוון כלים חוקיים לגביית המזונות מהחייב, לרבות פתיחת תיק הוצאה לפועל, עיקולים ועוד.

חוק המזונות (הבטחת תשלום) נועד לסייע לנשים וילדיהן כאשר ההורה החייב לשלם מזונות מתחמק מכך. יש לעמוד בתנאי הזכאות ולהגיש בקשה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים לתשלום מזונות. את התשלום מקבלים ישירות לחשבון הבנק מדי חודש בחודשו, כל עוד לא בוטל פסק הדין החלוט שקובע את החובה לתשלום דמי מזונות ילדים.

 • לפנות ישירות לבית המשפט ולהוצאה לפועל ולנהל את ההליך כנגד האב כדי לכפות עליו לשלם את הסכומים שהוא חייב לשלם.

כמו כן, כדאי לדעת כי על פי החוק לתיקון דיני המשפחה, כאשר לא ניתן לגבות מזונות מהאב ניתן לגבותם על פי סולם המזונות – כלומר לגבות את המזונות מסבים מאחר ועל אלה חלה חובה לספק את הצרכים של נכדם.

נושא המזונות הוא נושא מסובך ופעמים רבות מהווה סלע מחלוקת עיקרי בהליכי גירושין. חשוב להתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון בתחום על מנת להקל על ההליכים, לקבל את המגיע ולמנוע פגיעה נוספת בילדים.

By | 2015-07-05T09:29:03+03:00 פברואר 25, 2015|מגזין משפטי, שירותי המשרד|1 Comment

Leave A Comment

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

Call Now Button
שאל אותנו שאלה

שאל אותנו שאלה

  לייעוץ משפטי צרו קשר

  לפגישת ייעוץ התקשרו:

  052-2927602

  03-6521605

  או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס

   דילוג לתוכן