מזונות זה לא רק אוכל: כל מה שרציתם לדעת על מזונות אישה

מזונות זה לא רק אוכל: כל מה שרציתם לדעת על מזונות אישה

המושג מזונות אישה הינו מושג רחב המהווה חלק מהותי וחשוב בדיני מזונות. מזונות אישה הם סכום כספי שעל הבעל לשלם כל עוד בני הזוג לא התגרשו ועד לקבלת הגט. במקרים מסוימים יוחלט כי הבעל ימשיך לשלם אותם לתקופה קצובה נוספת או לכל החיים. ישנם מיתוסים רבים בנושא מזונות אישה שאינם תמיד נכונים ויש להכיר את האמת. כמו כן, בשנים האחרונות ניתן לראות פרשנות חדשה בבית הדין הרבני ובבתי המשפט לענייני משפחה.

מזונות אישה: יהודיות, לא יהודיות ומקור החבות

מזונות אישה נועדו לכלכל את האישה אשר תלויה בפרנסת בעלה לשעבר, עד לקבלת הגט, אלא אם הוחלט אחרת. יש להבחין בין שני מקרים עיקריים בנושא מזונות אישה:

 • בני הזוג יהודים
 • זוג מעורב – בעל יהודי ואישה לא יהודייה

ההלכה היהודית פוסקת כי אישה יהודייה זכאית למזונות אישה. עם זאת, אין למהר ולהגיש בקשה למזונות אישה בבית הדין הרבני מאחר והנושא מורכב ויש לקבל ייעוץ מקצועי על מנת לקבל החלטה האם להגיש את הבקשה בבית המשפט לענייני משפחה או בבית דין רבני. לכל דת ועדה כללים אחרים ודיני המזונות של אישה נוצרייה שונים מדיני המזונות של אישה מוסלמית. אישה לא יהודייה הנשואה לגבר יהודי אינה זכאית למזונות על פי הדין העברי.

כאמור, מקור החיוב למזונות אישה הינו בהלכה וחובת המזונות לאישה מופיעה בכתובה, אך חבות המזונות אינה תלויה בכתובה. הדין העברי אינו מסייע לאישה לא יהודייה ולנשים שנישאו בנישואין אזרחיים ולכן עליהן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה מאחר וחובתו של הבעל למזונות אישה נובעים מהחוק האזרחי. על פי פסיקת בית המשפט העליון חייב הבעל, במקרים של נישואים אזרחיים, לשלם מזונות אישה מתוקף דיני החוזים הכלליים במטרה להבטיח את רמת חייה של האישה הנחשבת לבן הזוג החלש ולאפשר את שיקומה אחרי הגירושין.

ובמה מזונות אישה שונים ממזונות ילדים?

מזונות אישה נועדו לכלכל את האישה לתקופת זמן מוגבלת ולסייע לה לשמור על רמת החיים לה הורגלה במהלך הנישואין. לעומת מזונות ילדים שנועדו למימון צרכיהם המינימאליים הקבועים בחוק, היקף מזונות האישה הוא רחב ונקבע על פי "העולה עמו ואינה יורדת", כלומר מזונות אישה נועדו למימון כל הוצאותיה בהתאם לרמת החיים לה הורגלה האישה במהלך חיי הנישואין (הוצאות דיור, צרכים נשיים, הוצאות רכב, בגדים, איפור וכד'). לצורך חישוב מזונות אישה מתחשבים בכל צרכי האישה ובהשתכרות הבעל בפועל כמו גם פוטנציאל ההשתכרות שלו והכנסותיו ממקורות אחרים, כולל רכושו.

עם זאת, ישנם מקרים בהם זכאותה של האישה למזונות עלולים להישלל ממנה, לדוגמה במקרים בהם האישה בגדה בבעלה או גרמה לו לעבור על כללי הדת באופן מכוון. מזונות אישה שונים ממזונות ילדים גם בכך: בנוגע למזונות ילדים הערכאה המשפטית רואה אך ורק את טובת הילד בעוד שמזונות אישה נפסקים לפי מדדים אחרים. כך תיתכן פסיקה על שלילת הזכאות למזונות אישה מה שלא ייתכן בפסיקה של מזונות ילדים.

מהו גובה החיוב בתשלום מזונות?

הכלל המנחה בפסיקת מזונות אישה הוא חובת הבעל לספק עבור האישה את כל מחסורה לפי מה שהורגלה אליו במהלך חייהם המשותפים. תשלום המזונות לאישה נועד לספק את כל צרכיה לרבות ביגוד והנעלה, הוצאות רכב, איפור וקוסמטיקה, תרבות, בילויים, צרכים רפואיים ועוד. כמו כן, מזונות אישה נועדו לספק עבורה מדור, כלומר תשלום עבור הוצאות שכר דירה או הוצאות הבית.

הבעל חייב לעשות כל שלאל ידו כדי לדאוג לפרנסת האישה ולספק את צרכיה והוא מחויב לצאת לעבודה אלא אם הוא בבית כלא או חולה במחלה אשר מונעת ממנו לעבוד. לפי החוק, אישה אינה מחויבת לעבוד כדי לפרנס את בעלה.

האם מזונות אישה מוגבלים לתקופת זמן מסוימת?

כאמור, מזונות אישה נועדו לכלכל אותה עד לקבלת הגט. מרגע שהאישה מקבלת את חלקה ברכוש המשותף הרי היא יכולה לעמוד ברשות עצמה. ראוי לציין כי בתי המשפט מדגישים כי גם הבעל זכאי להתקיים בכבוד. מאחר ונשים עלולות לנצל את מזונות האישה ככלי לניגוח הבעל, לשבת בבית ולהתפרנס מבעלה ולהימנע מחיפוש עבודה, נהוג בפסיקה החדשה להגביל למספר חודשים את תקופת הזמן לתשלום מזונות אישה.

"מזונותיה תחת מעשה ידיה"

ההלכה היהודית פוסקת על פי הכלל "מזונותיה תחת מעשה ידיה": מזונות האישה נגבים קודם כל מההכנסות שלה. מכך נובע שאישה עובדת אינה זכאית למזונות אישה מכיוון שבכוחה לכלכל את עצמה. עם זאת, ישנם מקרים בהם גם כאשר האישה עובדת יפסוק ויחייב בית הדין או בית המשפט על השלמת מזונות אישה אך על האישה להוכיח כי רמת החיים לה הורגלה וסופקה על ידי בעלה אינה אפשרית עם משכורתה. ראוי לציין כי בית המשפט אינו יכול לחייב אישה לצאת לעבוד אך אם היא עבדה בתקופת ההליך המשפטי או בסמוך אליו, וחדלה לעבוד לצורך ההליך המשפטי, הרי בית המשפט יכול לפסוק כי התנהגות האישה אינה בתום לב ולפיכך לא יפסוק עבורה מזונות אישה.

אישה מורדת ומזונות אישה

אחת מחובות האישה כלפי בעלה, לפי ההלכה היהודית, היא לקיים יחסית אישות עמו. אם האישה מסרבת לקיים עם בעלה יחסי אישות היא נחשבת לאישה מורדת אלא אם המניע להפסקת יחסי האישות נעוץ בהתנהגות הבעל. בית הדין הרבני מחויב לבדוק מהו המניע של האישה להפסקת יחסי האישות, לדוגמה – התנהגות אלימה, חוסר היגיינה, אימפוטנציה ועוד. אם הסיבה מוצדקת האישה לא נחשבת לאישה מורדת ולכן תהא זכאית למזונות אישה.

אישה שעזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת עלולה להפסיד את המזונות אלא אם הוכיחה כי הסיבה לעזיבת הבית היא בגלל התנהגות בעלה, לדוגמה התנהגות אלימה ואיומים מצד בעלה. אחת הדרכים להוכיח כי עזיבת הבית מוצדקת היא להציג צו הגנה או הרחקה כנגד הבעל כסיבה מספקת לעזיבת הבית.

תביעת מזונות, בבית המשפט או בבית הדין הרבני?

אישה יכולה להגיש תביעת מזונות אישה בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה. אם הבעל הקדים את אשתו והגיש תביעה לגירושין בבית הדין הרבני וכרך לתביעתו את נושא תשלום המזונות הרי האישה לא תוכל לפנות לבית המשפט לענייני משפחה. לכן, לאישה מומלץ לפנות ראשונה לבית המשפט לענייני משפחה בכל הנוגע למזונותיה. בית המשפט פועל לפי קריטריונים גמישים יותר בנושא מזונות אישה ובמקרים רבים פוסק על מזונות אישה גבוהים יותר בהשוואה לבית  הדין הרבני. בית משפט לענייני משפחה גם פוסק מזונות זמניים בישיבה הראשונה בעוד הנושא עלול להתעכב בבית דין רבני מאחר ויתכן כי יהיו מספר ישיבות בטרם קבלת ההחלטה. לעומת זאת, כדאי לדעת כי רק בית דין רבני יכול לפסוק על מדור ספציפי לאישה – דהיינו שהיא תישאר בדירת המגורים המשותפת ולא תיאלץ לעזוב אותה על מנת שהיא תימכר והערך לשה יחולק.

מהם מזונות זמניים?

מזונות זמניים נועדו לשמר את המצב הקיים עד לברור תביעת המזונות על מנת למנוע פגיעה ברמת החיים של האישה והילדים וכן כדי למנוע מצור כלכלי מצד הבעל כדי להפעיל לחץ או להתחמק מחובתו. אישה רשאית להגיש בקשה לפסיקת מזונות זמניים על פי תיקון 9 לסעיף 265 של סדר הדין האזרחי, עם הגשת כתב התביעה. נוהג זה מקובל כאשר פורץ סכסוך עמוק בין בני הזוג. תביעה למזונות זמניים ניתן להגיש בבית דין רבני או בבית משפט לענייני משפחה.

האם הבעל יכול לתבוע מזונות מאשתו?

נדירים המקרים בהם נפסקו מזונות לגבר אך בחודש נובמבר 2011 בתיק תמ"ש 55973/96 קבע בית המשפט לענייני משפחה כי קיימת עילה כזו מאחר ומדובר באישה אמידה, בעלת חברת הפקות מצליחה, בעוד הגבר לא עבד וגידל את ארבעת ילדיהם בבית. אמנם לטענת האישה הבעל כלל לא טיפל בהם ולמעשה היה הולך בטל והיא זו שפרנסה לבד ואף טיפלה בילדים, אך בית המשפט פסק כנגדה וסירב למחוק על הסף את תביעת הגבר למזונות.

לסיכום, מזונות אישה נועדו לפרנס ולכלכל את האישה לתקופה מסוימת, אלא אם הוחלט אחרת. חשוב לקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין לענייני משפחה על מנת לפעול נכון ולקבל החלטה נבונה היכן להגיש תביעת מזונות אישה, בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה.

Leave A Comment

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

Call Now Button
שאל אותנו שאלה

שאל אותנו שאלה

  לייעוץ משפטי צרו קשר

  לפגישת ייעוץ התקשרו:

  052-2927602

  03-6521605

  או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס

   דילוג לתוכן