ידועים בציבור – כל מה שרצית לדעת על נושא הידועים בציבור

ידועים בציבור – כל מה שרצית לדעת על נושא הידועים בציבור

ידועים בציבור הינם בני זוג אשר מנהלים יחדיו משק בית ותא משפחתי באופן זהה לבני זוג נשואים. כיום, יש בישראל קרוב ל-85,000 זוגות ידועים בציבור כאשר רק כמחציתם עיגנו את היחסים בהסדר משפטי הנקרא נישואי חוזה, הסכם הידוע גם בשם הסכם לחיים משותפים.

לידועים בציבור זכויות רבות שלהן זוכים גם זוגות נשואים. אך ההגדרה של הידועים בציבור אינה פשוטה בחוק, ולכן עלולה לגרור למאבקים משפטיים מורכבים כאשר הם מחליטים להיפרד. יש לכך משמעות גם במסגרת תיקי ירושה כאשר מתגלעים סכסוכים בין מי שטוען/נת שהוא/היא ידוע/ה בציבור לבין היורשים החוקיים. מאחר והזוגיות של ידועים בציבור אינה מעוגנת בחוק או במרשם ממשלתי, חשוב לקבל ייעוץ וליווי משפטי על ידי עורך דין לענייני משפחה כדי להסדיר את היחסים ביניהם ולחתום על הסכם לחיים ("הסכם ידועים בציבור") משותפים אותו ניתן לאשר בבית המשפט לענייני משפחה.

מיהם ידועים בציבור?

בעקבות השינויים שחלו במבנה המשפחתי המסורתי והעלייה בשיעור הזוגות שחיים יחד ללא נישואים, מסיבות דתיות כמו כהן שאינו רשאי להתחתן עם גרושה, או מסיבות חוסר אמונה במוסד הנישואין וממניעים כלכליים, נדרשו רשויות המשפט בארץ להגדיר את הזכויות והחובות של בני זוג ידועים בציבור. כאמור, ידועים בציבור הם בני זוג החיים תחת קורת גג אחת, מנהלים משק בית במשותף ומקיימים חיי משפחה כאילו היו בני זוג הקשורים בברית הנישואין. כלומר, בני הזוג מקיימים אורח חיים נורמטיבי לכל דבר, מביאים יחד ילדים לעולם, עובדים לפרנסת המשפחה ולצבירת רכוש משותף וכדומה.

לא כל זוג שחי תחת קורת גג אחת או מנהל זוגיות ארוכה נחשב לידוע בציבור. על מנת לקבל הכרה כידועים בציבור יש להוכיח שני תנאים מצטברים:

 • ניהול משק בית משותף – על בני הזוג להוכיח חיים תחת קורת גג אחת וניהול משק בית משותף הכולל את כל הצרכים הדרושים לחיי היומיום כמו מזון, ביגוד, לינה וכדומה.
 • חיי משפחה – על בני הזוג להוכיח זוגיות אינטימית המושתת על ערכים של אמון הדדי, אהבה ושותפות.

מהי החשיבות של מעמד הידועים בציבור?

על פי החוק במדינת ישראל ישנם בני זוג שאינם יכולים להינשא, ביניהם זוגות מעורבים מבחינה דתית, חסרי דת או מי שיהדותו מוטלת בספק, זוגות חד מיניים, ופסולי חיתון על פי ההלכה כמו ממזרים, כהן וגרושה, נשים האסורות לבעלן ולבועלן, כהן וצאצא של כהן שמעמדו נתחלל. מאחר ואין בישראל נישואין אזרחיים פותחו לאורך השנים שתי חלופות לנישואים בטקס דתי:

 • נישואים אזרחיים בחו"ל
 • ידועים בציבור

מוסד הידועים בציבור מקנה לבני הזוג את מרבית הזכויות של זוגות נשואים על פי ההלכה. בפועל, מעמדם של הידועים בציבור הולך ומשתווה למעמד הזוגות הנשואים וניתן לראות שבחוקים רבים מופיע תחת המושג בני זוג גם ידועים בציבור. יש לכך השלכות חשובות מבחינת החוק ומעמד הזוגות הידועים בציבור. דוגמאות לכך ניתן למצוא בחוק הביטוח הלאומי ובחוק למניעת אלימות במשפחה.

מכוח החוק ומכוח פסיקת בית המשפט עולה כי לידועים בציבור זכויות שוות לזוגות נשואים במיוחד בשני תחומים – חלוקת רכוש וירושה. גם מעמד הילדים של זוגות ידועים בציבור אינו נפגע בחוק ומעמדם שווה לילדי זוגות שנישאו בטקס דתי. בעקבות צמצום הפערים בין ידועים בציבור לזוגות הנישאים בטקס דתי, הידועים בציבור זכאים להטבות ולחובות בנושא הזכויות הכלכליות של בני זוג נשואים, לרבות שיתוף שווה בנכסים וזכות הירושה. יש לציין כי ידועה בציבור זכאית לקבל מזונות מכוח ההסכם עם בן הזוג אך גם בהיעדר הסכם, על פי מבחנים שונים, יכול בית המשפט לפסוק לזכותה מזונות.

הסכם ידועים בציבור

מהן הזכויות של הידועים בציבור?

לידועים בציבור זכויות וחובות כאחד במישור הכלכלי, במישור זכויות הנוגעות הילדים ובמישור הזכויות הקשורות לפרידה ביניהם. ידועים בציבור זוכים לנקודות זיכוי במס הכנסה כאילו היו רווקים ולכן ישלמו מס מופחת אם יש להם ילדים. עם זאת, יש מקרים בהם אלמנה הזכאית לקבל קצבאות שונות מביטוח לאומי אינה מאבדת את זכויותיה למרות שהיא חיה עם בן זוג והם ידועים בציבור, מקרה שלא יתכן בקרב אלמנות שנישאו מחדש.

בכל הנוגע לילדים ביולוגיים כמעט ואין הבדל בין זכויות של הידועים בציבור לזוגות הנשואים בטקס דתי ומעמד הילדים שווה למעמד ילדים של זוגות נשואים על כל המשתמע מכך. עם זאת, בנושא זכויות האימוץ קיים הבדל עקרוני מאחר וזוגות ידועים בציבור אינם רשאים לאמץ ילדים בארץ ועליהם לנסות לעשות זאת במדינות אחרות. כמו כן, ידועים בציבור המבקשים לעבור טיפולי הפריה נדרשים לחתום על מסמך המעיד כי אינם נשואים על פי הוראות החוק בישראל. אגב, יש מקרים בהם יש יתרון ברור למעמדה של אישה ידועה בציבור מכיוון שזו יכולה להביא ילד לעולם מגבר שהכירה אחרי פרידה ופירוק הקשר הקודם והילד לא יוכר כממזר, בעוד ילדי אישה מסורבת גט שילדה ילדים מגבר עמו היא נמצאת בקשר חדש יוכרו כממזרים.

מבחינת הזכויות הכלכליות הידועים בציבור זוכים להטבות שונות. ידועים בציבור זוכים ליחס שווה בביטוח לאומי, ולאחרונה גם הוכרה זכאותם לקבל משכנתא. אם חד הורית יכולה להמשיך ליהנות מכל היתרונות והזכויות המגיעים לה כל עוד לא דיווחה על מעמד כידועה בציבור. אמנם עליה לדווח לביטוח לאומי על שינוי מעמדה אך אימהות חד הוריות מנצלות את הפרצה כדי לקבל מענקים וזכויות המגיעות לאם חד הורית כמו מענקי לימודים לילדים ועוד. כמו כן, זוגות ידועים בציבור נהנים מפטור ממס שבח פעמיים בארבע שנים בהשוואה לזוגות נשואים ברבנות הזכאים לפטור פעם אחת בלבד. בנוסף, פקודת מס הכנסה אינה משווה את זכויות הידועים בציבור לזוגות נשואים ברבנות ויש לכך יתרונות מסוימים כמו אפשרות הגשת דו"חות מס הכנסה נפרדים על מנת לזכות בדרגות מס נמוכות יותר, גם אם בני הזוג שותפים עסקיים.

כיצד לסיים קשר בין בני זוג ידועים בציבור?

אחד היתרונות למעמד הידועים בציבור הוא כאשר מבקשים לסיים את הקשר. בעוד זוגות נשואים בטקס דתי עלולים למצוא עצמם נתונים לסחטנות כלכלית ולמאבקים משפטיים קשים, לעיתים אף לטקס משפיל ברבנות, הרי ידועים בציבור פטורים מכך. בני הזוג עורכים הסכם פירוד הקובע את גובה המזונות, הסדרי הראייה והמשמורת על הילדים, חלוקת הרכוש וכל נושא אחר הנדרש לעיגון ההסכם ביניהם. הסכם פירוד של ידועים בציבור הכולל הסדרי ראייה ומשמורת על ילדים חייב לקבל תוקף משפטי בבית המשפט, אך לרוב זהו הליך משפטי קצר.

חשוב לציין שבמקרים מסוימים – בעיקר אם אחד מבני הזוג ירצה בעתיד להתחתן ברבנות –ייתכן ויהיה על הגבר לתת לאישה גט מחמת הספק. כך שישנם מקרים שבהם גם זוגות של ידועים בציבור יאלצו לעבור דרך הרבנות.

גם בין ידועים בציבור חלה חובה על האב לזון את ילדיו וחזקת הגיל הרך קיימת ולפיה טובת הילדים עד גיל 6 לגור עם אמם. כדאי לדעת כי אין מזונות אישה בין ידועים בציבור אך במקרים מסוימים יכול בית המשפט לפסוק פיצוי מוגבל בזמן על מנת לאפשר לאם להסתגל למציאות החדשה ולהתארגן בהתאם, פיצוי זה נקרא מזונות אזרחיים.

חוק יחסי ממון איננו חל על בני זוג ידועים בציבור – חלוקת הרכוש תיעשה על פי חזקת השיתוף בנכסים ובחובות. נהוג להחיל את השיתוף על נכסים משפחתיים כמו דירת מגורים משותפת, רכב משפחתי וכדומה אבל כדי להחיל אותה על נכסים פרטיים ועסקיים יש להוכיח כי הייתה כוונה לשתף אותם. חובת ההוכחה לכך שהייתה כוונה לשתף נכסים כלשהם בין בני הזוג מוטלת על התובע.

הזכאות לירושה זהה לזכויות של זוגות נשואים ברבנות ובשנים האחרונות פוסקים בתי המשפט על זכאות הידועים בציבור לרשת אחד את השנייה גם ללא צוואה בנוגע לזכויות בדירה המגורים, בקצבאות שונות ובתשלומי פנסיה וביטוח.

מהו המעמד של ידועים בציבור מאותו מין?

בשנים האחרונות חל שינוי בבית המשפט וזה פוסק על אי אפליה בין בני זוג מאותו מין לזוגות הטרוסקסואלים כל עוד עמדו במבחנים להכרה כידועים בציבור. לכן מכיר בית המשפט בין השאר בזכותם של בני זוג ידועים בציבור מאותו מין לאמץ ילדים. את ההכרה לזוגות מאותו מין כידועים בציבור קבע בית המשפט בפס"ד דנילוביץ' ומכאן ואילך זוגות מאותו מין נחשבים לידועים בציבור כל עוד הם מנהלים משק בית משותף ומקיימים תא משפחתי וחיים במסגרת שיתוף מלאה באחווה ובאהבה.

לסיכום, כדי ליהנות מזכויות הניתנות לידועים בציבור יש להוכיח כי אורח חייהם עונה על דרישות החוק. לכן, חשוב לפנות לעורך דין לענייני משפחה העוסק בנושא ידועים בציבור ולקבל ייעוץ מקצועי וייצוג משפטי בפני בית המשפט. כמו כן, עורך הדין יכין הסכם לחיים משותפים על מנת לקבוע את מערכת היחסים בין בני הזוג, חלוקת הרכוש הקיים וחלוקת הרכוש אותו יצברו יחדיו כדי למנוע מחלוקות עתידיות מצד אחד מבני הזוג ומשפחתו. את ההסכם מומלץ לאשר בבית המשפט לענייני משפחה כדי לתת לו תוקף משפטי.

Leave A Comment

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

Call Now Button
שאל אותנו שאלה

שאל אותנו שאלה

  לייעוץ משפטי צרו קשר

  לפגישת ייעוץ התקשרו:

  052-2927602

  03-6521605

  או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס

   דילוג לתוכן