צוואה

צוואה 2018-01-24T11:40:23+03:00
האם אדם שחי בביתו אבל נמצא בטיפול פסיכיאטרי ונוטל תרופות פסיכיאטריות כבר שנים רבות, צריך אישור לפני צוואה מרופא? אם כן איזה רופא? 2016-11-17T15:14:07+03:00

כן אדם שנוטל תרופות פסיכיאטריות עדיף אך לא חובה שיקבל אישור רפואי לפני עריכת צוואה וזאת למנת למנוע טענות עתידיות בדבר אי כשירות לעריכת הצוואה. האישור צריך להינתן ע"י רופא פסיכיאטר.

בני לא משלם לגרושתו דמי מזונות. אני בעל אמצעים וחושש שהיא תתבע אותי בסכומים גדולים. אני מעוניין לעשות צוואה. האם אני יכול להכניס סעיף לצוואה שאומר שאם הגרושה תתבע אותי ותקבל ממני כספים, כספים אלה יקוזזו מירושתו של בני כך שילדי האחרים לא יפגעו? 2016-11-17T15:13:31+03:00

עדיף להימנע מסעיפים מורכבים בצוואות אך ניתן לערוך הוראות קיזוז בצוואה כי שציינת. על כן עקרונית זה אפשרי. במקרה הכי גרוע הילד יקבל את חלקו כמו שאר האחים. אך הדבר לא יגרום לביטול הצוואה.

האם ניתן להכניס סעיף לצוואה שבמידה שאחד הילדים היורשים יתנגד לצוואה הוא יקבל רק חצי מהסכום שהורשתי לו? 2016-11-17T15:12:44+03:00

לא. כי זה סעיף הפוגע בזכות הגישה לערכאות שזאת זכות יסוד, וכל סעיף בצוואה המנסה לנעול את שערי בית המשפט אינו תקף. הסעיף הזה יבוטל גם אם היורש יגיש תביעה המתנגדת לצוואה.

קשישה חילקה לילדיה את דירתה שווה בשווה. היום היא מנהלת מערכת יחסים עם גבר הצעיר ממנה בשנים רבות. הם עשויים להתחתן או להיות מוכרים כידועים בציבור ולהתגורר יחד בדירתה. האם לאחר פטירת הקשישה, היורשים יוכלו לפנות את בן זוגה מהדירה? 2016-09-13T14:43:17+03:00

אם הקשישה רשמה את הדירה על שמם של ילדיה הם יוכלו לפנות את הידוע בציבור. אך אם הקשישה ערכה צוואה שבה היא מחלקת את הדירה לילדיה שווה בשווה אזי זה לא מונע מהידוע בציבור להגיש תביעה כזו או אחרת בגין הדירה מכוח שנות מגוריו בדירה ועל כן אני ממליץ לקשישה לערוך בנוסף לצוואה הסכם לחיים משותפים עם הידוע בציבור וכך ימנעו סיבוכים משפטיים עתידיים.

לאמי יש 2 ילדים מנישואין קודמים עם בעלה לשעבר שהוא תושב אנגליה (שנפטר בינתיים) הילדים גרים בחו"ל. כמו כן יש לה 2 ילדים מנישואיה עם אבי הישראלי. אני ואחי. לאמי ואבי יש דירה שרשומה על שניהם. אמי ואבי החליטו שהם רוצים להוריש את נכסיהם רק לי ולאחי. איזה צוואה יש להכין כדי למנוע מ 2 ילדיה של אמי לרשת? ושבוודאות בכל סיטואציה רק אני ואחי נירש. כמו כן לאבי ואמי יש חשש שמכוון שאמי היא חולה פסיכיאטרית והייתה מאושפזת בעבר בבית חולים פסיכיאטרי המדינה בסיטואציה כל שהיא תהיה אפוטרופוסית של האם ותבזבז את הכספים והם לא יגיעו לידנו. מה ניתן לרשום בצואה כדי למנוע דבר זה? 2016-09-14T16:28:56+03:00

יש להכין צוואה הדדית אשר לא ניתן לשנותה. אשר בה הם מורישים אחד לשני ובתנאי שהרכוש לאחר מותם הולך ל 2 ילדיהם בלבד.

אין אפשרות להבטיח מינוי אפוטרופוס באמצעות צוואה אלא בזמן הרלוונטי אתה ואחיך תגישו בקשה למינוי אפוטרופוס. שאתם תהיו אפוטרופוסים עבורה.

במקרה של נכס שאותו אמורים לרשת 4 יורשים, ואחד היורשים חייב כספים לגרושתו שצפויה לעקל את חלקו בירושה. מה ניתן לעשות? 2016-02-25T10:04:07+03:00

כונס הנכסים חייב לעשות מכרז (התמחרות) בכפוף להערכת שווי של שמאי. על כל הצדדים המעוניינים (כולל שאר היורשים) להשתתף במכרז.

פלוני חתם על הסכם ממון (שאושר בבית המשפט), שעל פיו בת זוגתו היא הידועה בציבור שלו. האם לבת הזוג מותר להיות האפוטרופוסית שלו, על אף התנגדות היורשים? 2016-02-25T10:03:24+03:00

ככלל, בית המשפט מעדיף למנות בני זוג כאפוטרופוסים. במידה ויש התנגדות מוצדקת מצד שאר היורשים, בית המשפט ימנה אפוטרופוס חיצוני וניטרלי. הכל עפ"י טובת החסוי, שקודמת לשיקולים אחרים.

אם יורש לוקח את ההורה לעורך דין כדי לעשות צוואה, האם תיווצר בעיה כלשהיא? 2016-09-14T14:51:32+03:00

אם היורש הלך עם ההורה המצווה והיה פעיל בתהליך של עריכת הצוואה, אפשר לטעון להשפעה בלתי הוגנת מצד היורש.

מה ההבדל בין צוואה נוטריונית לצוואה שנערכת ע"י עורך דין? במידה ורוצים לערוך צוואה שיש סיכוי שיתנגדו לה, אצל מי כדאי לערוך? אצל נוטריון או אצל עו"ד? 2016-02-23T22:37:04+03:00

לכל צוואה ניתן להתנגד, אם יש עילה לכך. ההבדל בין צוואה נוטריונית לצוואה שנערכת אצל עורך דין: על צוואה נוטריונית רק הנוטריון חותם. על צוואה של עורך דין שני עדים נוספים, או עורך הדין ועד אחד. אין עדיפות לצוואה כזו או אחרת וביהמ"ש אינו נותן יתרון לצוואה נוטריונית או צוואה שנערכה ע"י עורך דין.

האם ניתן לערער על צוואה של מנוח? 2016-09-14T14:48:48+03:00

כן, כל אדם יכול לערער ובית המשפט יבדוק כל התנגדות וכל מקרה לגופו.

האם יש לחדש צוואה ישנה שנערכה לפני מספר שנים בנוכחות עו"ד? האם היא עדיין תקפה או שיש לערוך צוואה חדשה? 2016-09-14T14:48:41+03:00

הצוואה עודה תקפה ואין צורך לחדשה, אלא אם כן התווספו עובדות ונסיבות חדשות.

ירושה וילדים מנישואים קודמים: יש לי שלושה ילדים מנישואים קודמים. לאשתי הנוכחית יש שני ילדים מנישואיה הראשונים והם גרים יחד איתנו. יש לנו גם ילד אחד משותף. רציתי לדעת מה הן זכויות ילדיה: האם כיוון שהם גרים יחד איתנו יש להם חלק שווה גם ברכושי, או כיוון שהם אינם ילדי הביולוגיים ורק חיים תחת צל קורתי בגלל חיי המשותפים עם אמם, הם זכאים רק לחלק מהרכוש ששיך לה על פי חוק? 2014-06-29T18:16:43+03:00

זו שאלה שקשורה לחוק הירושה ועל כן, אם אין צוואה, ילדיה של אשתך מנישואיה הקודמים זכאים לרשת אותה בדיוק כמו ילדכם המשותף. אם יש צוואה שערכה אשתך אזי ילדיה של אשתך מנישואיה הקודמים  וילדכם המשותף ירשו  על פי הכתוב בצוואה.

מאחר וילדי אשתך מנישואיה הקודמים אינם ילדיך הביולוגיים,  אזי הם זכאים  לרשת רק את חלקה של אשתך ולא את חלקך – אלא אם כן צוין אחרת בצוואה.

כאשר ישנו סעיף בצוואה שקובע שלאחד מהיורשים זכות לגור בנכס כל ימי חייו ואילו שאר היורשים מבקשים למכור את הנכס – האם יש דרך חוקית למכור את הדירה בכל-זאת למרות התנגדות היורש? 2014-06-22T13:49:59+03:00

ישנה דרך חוקית לעשות זאת אך מומלץ להתייעץ באופן אישי עם עורך דין כדי לדעת כיצד זה אפשרי.

במקרה שקיים חוב כלפי המנוח והצוואה עדיין לא קוימה, האם ניתן לגבות את החוב הזה? מי יכול לגבות אותו? מה קורה אם החייב הוא גם אחד היורשים? 2014-06-22T13:45:57+03:00

מנהל העיזבון הוא שאחראי על גביית חובות עד שהירושה מקוימת. ניתן לגבות חובות גם ממי שהוא אחד מהיורשים.

האם ניתן לערוך הסכם על ירושתו של אדם בעודו בחיים? לדוגמה: האם אחים יכולים לבוא להסכמה כיצד לחלוק את ירושת הוריהם כשההורים עדיין בחיים? 2014-06-22T13:40:48+03:00

לא. לפי חוק הירושה, כל הסכם שנעשה לגבי ירושתו של אדם שעודנו חי איננו תקף.

עורך דין לענייני משפחה יעקב בלס

נעים להכיר – עורך דין יעקב בלס:

בוגר הפקולטה למשפטים (1994) באוניברסיטת תל אביב ועורך דין גירושין מוסמך (1996). לעו"ד בלס ניסיון עשיר באלפי תיקים בתחום של גירושין ודיני משפחה, הכוללים הופעות בבתי משפט לענייני משפחה ובבתי דין רבניים, ערעורים בערכאות השונות ועוד. עו"ד בלס השיג תקדימים רבים – ובפרט תקדים בנושא מזונות קטינים שניתן בשנת 2002 – וכן צבר פרסומים בעיתונות והתראיין בתכניות רדיו.

משרד עורכי דין יעקב בלס מציע מגוון רחב של שירותים משפטיים, במספר תחומי עיסוק עיקריים:

דיני משפחה וענייני גירושין, דיני מקרקעין ונדל"ן, משפט פלילי ועוד. כמו במרבית משרדי עורכי דין אחרים, גם במשרד עו"ד בלס ניתן לקבל – בנוסף – שירותי ייצוג בבתי משפט ובבתי דין שונים (ליטיגציה), בהתאם לנושא הנדון בכל תיק.

לקבלת ייעוץ בנושא דיני משפחה השאירו פרטים בטופס או חייגו
טלפון: 052-2927602 | 03-6521605 (יעקב בלס)

  Call Now Button
  שאל אותנו שאלה

  שאל אותנו שאלה

   לייעוץ משפטי צרו קשר

   לפגישת ייעוץ התקשרו:

   052-2927602

   03-6521605

   או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס

    דילוג לתוכן