מזונות

מזונות 2018-01-24T11:37:18+03:00
האם צריך לשלם דמי מזונות אם הילד עבר את גיל 18 ועד למועד גיוסו יש עדיין כחצי שנה ובזמן זה הוא עובד? 2017-10-15T17:50:27+03:00

לא. אלה אם כן נושא זה הוסדר באופן מפורש בפסק הדין או בהסכם הגירושין.

בהסכם הגירושין נקבע שעם הגעת הילד לגיל 18 וכמו כן בזמן שירותו הצבאי, יופחתו המזונות לשליש. האם יש לשלם את אותו שליש גם בתקופה לאחר גיל 18 אם הילד לא התגייס לצה"ל מידית אלא יתכן שיתנדב (בעוד חודשים רבים)? 2017-10-15T17:48:51+03:00

התשובה תלויה מאוד בתנאי הסכם הגירושין שכן אם כתוב שמגיל 18 ועד תחילת השירות הצבאי האב צריך לשלם אז התשובה לשאלתך היא חיובית ואם לא כתוב דבר אז דמי המזונות אמורים להיות משולמים מתחילת השירות הצבאי ובכפוף לא.

פסק הדין על המזונות לא התייחס למועד הפסקת תשלום מחצית החוגים אלא ציין רק את ההורדה לשליש עם הגעת הקטין לגיל 18 במידה וישרת בצה"ל. האם ברירת המחדל היא הפסקת תשלום מחצית החוגים בגיל 18 או המשך אוטומטי כרצון האם. 2017-10-15T17:48:17+03:00

ככלל נושא החוגים אמור להסתיים בהגיעו של הקטין לגיל 18 שנים או בסיום לימודיו התיכוניים על פי המאוחר מבין השניים. אך במידה ותנאי זה לא כתוב אז על האב להגיש בקשה לבית המשפט להפסקת החיוב.

האם האב חייב ב-50% מההוצאות בגין רכישת ציוד לקראת הגיוס לילדים מעל 18? 2017-10-15T17:45:03+03:00

לא, האב לא מחוייב לשלם על הציוד לקראת גיוס לצה"ל עבור ילדים מעל גיל 18.

האם גרוש שנמצא בכינוס נכסים, יכול להיתבע לתשלום דמי מזונות? 2016-11-17T15:39:36+03:00

כן הוא יכול וסביר להניח שיחוייב בסכום מסוים לתשלום.

ביטוח לאומי כרגע מכסה הוצאות חינוך. האם צריך לשלם מחצית מהוצאות החינוך, במידה והגרושה תינשא בשנית? 2016-11-17T15:38:48+03:00

התשובה תלויה במה שכתוב בפסק הדין או ההסכם שערכתם אך בכל מקרה אם פסק הדין לא מתיר אי תשלום של הוצאות חינוך במקרה שהאישה נשאה בשנית, אז ניתן לעתור בתביעה לביטול הוצאות דמי החינוך. ובית המשפט יחליט.

האם ניתן לפתוח הסכם מזונות ורכוש ולדרוש הגדלת המזונות, אולם ללא פגיעה ברכוש? 2016-11-17T15:37:25+03:00

הסכם בעניין רכוש לא ניתן לפתוח אך הסכם בעניין מזונות תמיד ניתן לפתוח במידה ומתקיים שינוי יסודי בנסיבות בנוגע לשכר העבודה או לצורכי הקטינים.

מה הסנקציות החוקיות, שאפשר להטיל על גרוש שמפגר בתשלום דמי מזונות? 2019-08-28T14:40:54+03:00

לפתוח כנגדו תיק הוצאה לפועל אשר במסגרתו ניתן להגיש עיקולים על חשבון הבנק על המשכורת, עיקול ביטוח מנהלים ועוד, צו עיכוב יציאה מהארץ, צוו מאסר והגבלות לגבי רישיון נהיגה.

ירשתי לאחרונה דירה, האם גרושתי יכולה לעקל את הדירה, בגלל שאני חייב לה דמי מזונות? 2016-11-17T15:24:28+03:00

כן, היא יכולה לעקל את הדירה במידה ולא שילמת דמי מזונות.

בהסכם הגירושים לא צוין שדמי המזונות צמודים למדד. האם בכל הסכם ותשלום מזונות, קיימת הצמדה למדד? 2016-09-14T13:35:16+03:00

אם לא כתוב שדמי המזונות צמודים למדד אז לא חובה להצמידם.

האם אב שהתחייב במסגרת הסכם גישור לשלם שליש מדמי המזונות לבנו החייל, יכול להעביר את הסכום ישירות לבנו? 2016-09-14T13:34:04+03:00

תלוי מה כתוב בהסכמות שלגביהן ניתן תוקף של פסק דין. במידה ורשום שהאב צריך להעביר את המזונות לידי האם מחויב האב להעבירן לאם.

נער בגיר גר עם אביו כבר שנים ואמו לא באה לבקרו. האם ניתן לתבוע את האם על אי תשלום מזונות? 2016-09-14T13:31:41+03:00

במידה והילד מעל גיל 18 אז לא מגיעים מזונות אלא בתקופת שירותו הצבאי ובמידה והנער הוא מתחת לגיל 18 אז האב יכול לתבוע מחצית מההוצאות שהוא משלם על הנער וזאת במידה והשתכרותה של האם מספיקה למחייתה ונותר לה עודף. בכל מקרה לא ניתן לתבוע על שנים שעברו אלא רק מיום הגשת התביעה.

איך גובים מזונות ומשמורת, מאב שעבר לחו"ל ואין דרך לאתרו? 2016-09-14T12:35:13+03:00

ראשית חובה לאתר את האב. ולאחר שהאב אותר יש לאכוף את פסק הדין בארץ מגוריו של האב. באם לא ניתן לאתרו אך יש לו נכסים בישראל ניתן לעקלם.

האם במזונות לקטין התשלום יורד לשליש מיום הגיוס או מגיל 18? ומה באם נדחה הגיוס בשנה והמזונות לקטין שולמו במלואם? ניתן לקזז או ולקבל החזר? 2016-09-13T17:58:42+03:00

דמי המזונות יורדים לשליש מיום סיום הלימודים התיכוניים או הגיעו של הקטין לגיל 18 ע"פ המאוחר מבין השניים. סכומי מזונות ששולמו ביתר לא ניתנים לקיזוז שכן ההלכה הפסוקה קובעת שמזונות שנאכלו לא מחזירים.

בהסכם הגירושין נרשם, כי אב מחויב לשלם מזונות עד תום כיתה י"ב. האם הכוונה לסיום לימודים סדירים (באפריל) או לסיום מבחני הבגרויות (ביוני)? 2016-09-13T14:41:50+03:00

ככלל אב מחויב לשלם מזונות עד שהקטין יגיע לגיל 18 שנים או עד סיום הלימודים התיכוניים. על פי המאוחר מבין השניים. ולכן האב מחויב לשלם מזונות עד סיום שנת הלימודים כלומר תחילת יולי.

האם אב צריך לשלם מזונות, לנערה מעל גיל 18 שמתגייסת מאוחר לצה"ל? 2016-09-13T14:34:28+03:00

כן, בשיעור של שליש מהסכום המזונות המקורי.

האם אב שהתחייב למזונות, למדור וכן להוצאות חינוך (צהרון, חוגים וכו'), חייב לשלם את כל הסכום למרות שמשכורתו ירדה עם הזמן, ושעלות הנסיעות הנדרשת לאיסוף הקטינים היא גבוהה? 2016-02-25T10:04:40+03:00

ניתן להפחית בהתאם למצב הקיים, אך אם סכום המזונות שהגרוש התחייב לשלם הוא הסכום המינימלי, קרוב לוודאי כי בית המשפט לא יפחית מאומה. קיימת אפשרות להפחית חלק מסכום הנסיעות, במידה והנסיעות מיועדות לאיסוף הקטינים.

האם אב גרוש שנמצא בהליכי פשיטת רגל משוחרר מתשלום מזונות? 2016-02-23T22:38:44+03:00

לא. תשלומי מזונות אינם כלולים במסגרת של הליכי פשיטת רגל.

האם אב אמור לשלם שליש מזונות, במידה ובנו התגייס לשירות לאומי ולא לשירות סדיר? 2016-09-14T14:23:43+03:00

כן. שירות לאומי עפ"י ההלכה הפסוקה הוא כמו שירות צבאי סדיר.
האב מחויב בתשלום שליש מהמזונות.

לאיזה מדד צמודים המזונות, אם לא צוין במפורש בהסכם? למדד הידוע או למדד אחר? 2016-02-23T22:34:41+03:00

החישוב נקבע לפי המדד הידוע במועד הפסיקה או במועד שבו אושר הסכם דמי מזונות.

עד איזה גיל משלמים שליש מהמזונות? 2016-02-23T22:24:32+03:00

יש לשלם את הסכום הזה כל עוד הילד נמצא בשירות סדיר.

אחר גיל 18 יש להמשיך לשלם שליש מהמזונות. האם הסכום הזה צמוד למדד? 2016-02-23T22:24:10+03:00

כן. כדי לשמור על ערכו הריאלי, הסכום נשאר צמוד למדד.

לאחד מהיורשים יש חובות לגרושתו על אי תשלום מזונות. לכן, לאחר שהילדים יירשו את הדירה, סביר שחלקו יעוקל עקב החובות. האם המעקלים יכולים לחייב את היורשים למכור את הדירה במחיר מוזל? 2016-02-23T22:12:40+03:00

לא ניתן למכור את הדירה במחיר מוזל. בית המשפט יבקש חוות דעת של שמאי, שיעריך את שווי הדירה. כונס נכסים חייב לבצע התמחרות (כעין מכרז) ולפעול על פי הכללים. אם האחים מעוניינים לרכוש, עלייהם להשתתף במכרז.

בפסיקת המזונות רשום: "בזמן השרות הצבאי הסדיר של כל אחד מהקטינים ישולם עבורו שליש מסכום המזונות ששולם עבורו ערב גיוסו". האם ניתן לשלם את המזונות ישירות לבן החייל? 2015-05-04T20:33:15+03:00

במידה ולא רשום בפסקת המזונות שחובת התשלום היא לידי האם, בהחלט ניתן לשלם את המזונות ישירות לילד, ומומלץ בהעברה בנקאית לחשבון הבנק ולא במזומן, אך במצב דברים זה הייתי ממליץ לבקש הבהרה מבית המשפט על מנת למנוע ספקות.

במקרה שבו הוחלט על משמורת משותפת – האם מפחיתים את גובה המזונות? האם הוצאות החינוך מחולקות שווה בשווה? 2016-09-14T14:20:58+03:00

במקרה של משמורת משותפת סכום המזונות הבסיסי קטן ב-15 אחוזים מהסכום הרגיל. הוצאות החינוך יחולקו שווה בשווה בין בני הזוג.

ילד הגיע לגיל 18 אבל הוא עדיין לומד בכיתה י"ב. האם האב עדיין חייב להמשיך לשלם מזונות עבורו? 2016-09-14T14:20:39+03:00

דמי המזונות ישולמו עד גיל 18 או עד סוף כיתה י"ב לפי המאוחר מביניהם. אם הילד עדיין לומד הרי שהאב עדיין מחויב לשלם את המזונות.

במקרה של מדד שלילי (ירידה במדד במקום עליה) – האם סכום המזונות הצמוד למדד ירד בהתאם לירידת המדד? האם מדד שלילי משפיע על סכום המזונות? 2016-09-14T14:20:28+03:00

אם לא נקבע אחרת בהסכם הגירושין ו/או בפסיקת בית המשפט, מדד שלילי משפיע על סכום המזונות והסכום יותאם לשיעור הירידה במדד. לעיתים נכתב בפירוש שמדד שלילי לא יחושב ורק במקרים כאלה ניתן להתעלם ממנו.

לפי הסכם הגירושין, לאחר שהילד מגיע לגיל 18 על האב לשלם לאם שליש מסכום המזונות ששולם עד אז. האם האב יכול להעביר את הכסף ישירות לילד או שעליו להמשיך להעביר את הכסף לאם? 2016-09-14T14:19:41+03:00

אם הילד מתגורר אצל האם על האב להמשיך להעביר את הכסף אליה כיוון שהיא זו שנושאת בהוצאות.

האם הסכום המינימאלי של המזונות כולל גם הוצאות חינוך? 2016-09-14T14:18:10+03:00

לא. הוצאות חינוך (בית ספר, חוגים וכדומה) מתחלקות שווה בשווה בין ההורים ואינן נכללות בחישוב המזונות הבסיסי. יש להציג לבית המשפט הוכחות (קבלות וכדומה) בכל הנוגע להוצאות חינוך.

מהו הסכום המינימאלי של מזונות ומהם הקריטריונים שעליו הוא מתבסס? 2016-09-14T14:18:17+03:00

נכון לסוף שנת 2014 הסכום הוא 1300 ₪ לילד ראשון ובנוסף הוצאות מדור (שכר דירה או הוצאות מגורים אחרות.) הוא לא מתבסס על קריטריונים כיוון שכבר נקבע בפסיקות של בתי משפט שאין צורך להוכיח עמידה בקריטריונים כלשהם על מנת לקבל את הסכום הזה. היוצא מן הכלל הוא המדור: יש להוכיח שאכן ישנן הוצאות על מגורים (חוזה שכירות, קבלות וכדומה) על מנת שבית המשפט יפסוק גם הוצאות מדור בנוסף למזונות.

האם הבעל חייב בתשלום מזונות עוד לפני שבני הזוג מגיעים להסכם גירושין? 2015-01-13T12:24:02+03:00

בוודאי. הבעל חייב לשלם מזונות גם כל עוד תהליך הגירושין נמשך. אי אפשר לחכות שהמשא ומתן יסתיים כיוון שצריך לדאוג לצרכי הילדים במהלך הזמן הזה וחובת המזונות מוטלת על האב ללא קשר לכך שמתנהל הליך גירושין.

האם ניתן להוסיף בהסכם גירושין סעיף שיקבע שלא יהיה ניתן בעתיד לבקש הגדלת מזונות גם אם הנסיבות משתנות? 2016-09-14T14:17:13+03:00

לא – סעיף שכזה איננו חוקי ובית המשפט לא יאשר אותו. הסיבה לכך היא שסעיף כזה פוגע בטובת הקטינים והם אינם צד להסכם. כמו כן לא ניתן לקבוע סעיף שימנע הקטנת מזונות עתידית במקרה של שינוי בנסיבות.

האם תשלום על צהרון הוא הוצאה שבה ההורים צריכים להתחלק לאחר הגירושין? 2015-01-04T11:20:11+03:00

כן. הוצאות על צהרון נכללות בהוצאות על חינוך שצריכות להתחלק שווה בשווה בין ההורים. התשלום לא יחולק בין ההורים רק במקרה ובו יש סעיף מפורש בנוגע לכך בהסכם הגירושין.

מזונות – מקרה לדוגמה: אנחנו לפני משפט מזונות והייתי מעוניינת לדעת כמה בית המשפט נוהג לפסוק במקרים דומים למקרה שלנו: • תינוקת בת 7 חודשים במשמורת אצלי. • הגרוש שלי עצמאי בתחום החשמל והשיפוצים. הוא טוען בבית המשפט שהוא מרוויח שכר מינימום אך למעשה הוא מרוויח כסף גם "בשחור." אין לי דרך להוכיח שהוא מרוויח יותר ממה שהוא טוען. • לפני כשנתיים וחצי (לפני שנישאנו) קנה דירה. האם העובדה שיש לו מספיק כסף לקניית דירה הינה הוכחה מספקת כי עליו לשלם יותר מזונות מהמינימום? (חשוב לציין שאין לי שום דרישות לגבי הדירה הזו – אני יודעת שאין לי חלק בה.) האם בית המשפט מכיר את הטריקים של גברים שמרוויחים בשחור ומראים שהם משתכרים מינימום? אשמח לתשובה כמה מזונות בדרך כלל פוסקים במקרה כזה. 2014-06-29T18:19:35+03:00

בית המשפט  אכן מכיר  את  כל "הטריקים של גברים". אני עוד לא ראיתי בעל שמגיע לבית המשפט  וטוען שיש לו כסף.

יחד עם זאת, במקרה שתיארת, הרי שיש מזונות מינימום שעומדים היום על 1350 ₪ לחודש.  לסכום הזה יש להוסיף סכום בשיעור של 30% עבור דמי שכירות. כמו כן יש  להוסיף לסכום הנ"ל מחצית מהוצאות עבור חינוך:  גן, צהרון, חוגים, קייטנה, שיעורי עזר, ספרי לימוד, מחברות וכיוצא בזה.

במקרה שיש לבן זוגך דירה, כמו שתיארת, הרי שבית המשפט יתחשב בזה, שכן בפסיקת מזונות מתחשבים גם ברכוש. על כן בית המשפט לא יפסוק את המינימום של 1350 ₪  לחודש אלא דמי המזונות ינועו בין 1500  ל- 1700 ש"ח לחודש ועל הסכום הנ"ל  יש להוסיף את התוספות שציינתי לעיל.

מי רשאי לדון בתביעה להפחתת מזונות – בית המשפט לענייני משפחה, בית הדין הרבני או גם וגם? 2014-06-26T17:36:43+03:00

הסמכות לדון במזונות ילדים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה אלא אם כן הצדדים הסכימו לדון במזונות בבית הדין הרבני. אם על סכום המזונות הוחלט בבית המשפט לענייני משפחה, לא ניתן להגיש אם כן תביעה להפחתת מזונות בבית הדין הרבני. אם פסק הדין לגבי סכום המזונות התקבל בבית הדין הרבני, יש להגיש את התביעה להפחתת מזונות בבית דין זה.

מה פירוש הביטוי (שמופיע פעמים רבות בנוגע לסכום המזונות) "ללא הוספת הפרשים למפרע" או "ללא תוספת הפרשים למפרע" או "ללא תשלום הפרשים למפרע"? 2014-06-22T13:45:15+03:00

ברוב המקרים, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי בית המשפט, תשלום המזונות נעשה בתחילת כל חודש. הסכום שיש לשלם צמוד למדד אבל הוא מתעדכן רק כל שלושה חודשים. גם אם יש הפרש בין הסכום ששולם בחודש קודם לבין עליית המדד בחודש הקודם, אין צורך לשלם את ההפרש הזה.

לדוגמה: הורה משלם מזונות של 1000 שקלים בחודש, צמוד למדד. הוא משלם עבור ינואר, פברואר ומרץ. בפברואר עלה המדד בחמישה אחוזים. הוא איננו צריך לשלם את ההפרש בין 1000 השקלים שהוא שילם בפברואר לעליית המדד. עדכון הסכום, בהתאם לעליית המדד, יעשה רק בתחילת אפריל עבור שלושת החודשים הבאים.

האם סכום המזונות שנקבע בהסכם הגירושין ניתן לשינוי? מה עושים אם מתברר שסכום המזונות שנפסק איננו מספיק לקיום הילדים? 2014-06-22T13:42:05+03:00

ניתן לבקש סכום מזונות גבוה יותר וזאת באחת משתי הדרכים הבאות:

 • תביעה מקורית לתשלום מזונות: ההסכם בין ההורים איננו מחייב את הילדים ולכן ניתן לתבוע בשמם מזונות ללא קשר להסכם המקורי.
 • תביעה להגדלת מזונות: בתביעה שכזו על התובע להוכיח שהתרחש שינוי מהותי במצב שמחייב שינוי בסכום המזונות שנקבע.
האם חישוב סכום המזונות הצמוד למדד מחושב מהסכום המקורי או מהסכום הקיים? האם מחשבים את תוספת המדד (או ירידתו) לסכום המקורי או לסכום ששולם בפעם האחרונה? 2014-06-22T13:36:14+03:00

השינוי במדד נוסף (או מופחת) מהסכום האחרון ששולם. לדוגמה: אם הסכום ששולם מיד לאחר הגירושין היה 3000 ₪, הסכום ששולם בחודש הקודם היה 3100 ₪, והמדד עלה ב0.5 אחוזים – את מחצית האחוז מחשבים מהסכום האחרון ששולם. הדבר נכון גם כאשר מדובר במדד שלילי.

כאשר נקבע שסכום המזונות יוצמד למדד, האם כשהמדד שלילי, סכום המזונות יקטן בהתאם? 2014-06-22T13:35:53+03:00

אם בהסכם הגירושין נקבע שהמזונות צמודים למדד אלא אם כן המדד שלילי, אין להקטין את סכום המזונות. אם בהסכם לא נאמר דבר לגבי מדד שלילי, במקרה שהמדד שלילי במשך שלושה חודשים יש להקטין את סכם המזונות בהתאם לירידת המדד.

ביטוח דמי מזונות – האם יש דבר כזה? 2014-06-22T13:34:56+03:00

ישנן כמה חברות שמציעות ביטוח שכזה שנועד להבטיח את תשלום המזונות גם במקרה שההורה המחויב לשלמם אינו עושה כך, ממגוון סיבות.

לאחר שילדה עברה את גיל 18 והתגייסה לצבא – האם ניתן להחליף את תשלום המזונות בדמי כיס שישולמו לה? האם מתן דמי כיס יכול להיות מנוכה מסכום המזונות? 2014-06-22T13:33:41+03:00

אם בהסכם הגירושין נקבע שיש לשלם מזונות עבור הילדה גם לאחר גיל 18, יש לכבד את ההסכם ואי אפשר להחליף את התשלום בדמי כיס ודמי הכיס לא מהווים בשום מקרה תחליף לתשלום המזונות שנקבעו בהסכם הגירושין. אם לא נקבעו מזונות בהסכם הגירושין לאחר גיל 18, את המזונות שיש לשלם לילדה ניתן להעביר ישירות אליה אבל הסכום צריך להיות בגובה של שליש מסכום המזונות המקובל בפסיקה.

ילד גר אצל אביו עד גיל 18 ואז עבר לגור אצל אימו – מה עושים במקרה שכזה? האם האב מחויב לשלם שליש ממזונות הילד? 2014-06-22T13:33:17+03:00

אם נקבע העניין בהסכם הגירושין – יש לכבד את ההסכם. אם הדבר לא נקבע בהסכם הגירושין – האב צריך לשלם לילד שליש מסכום המזונות המקובל.

מזונות לילד שעבר את גיל 18 – האם ניתן לשלם את המזונות ישירות לילד מבלי להעביר את התשלום דרך האם? 2014-06-22T13:32:18+03:00

אם המזונות הללו הם חלק מהסכם הגירושין – לא; את התשלום יש להעביר תמיד דרך האם, גם כאשר הילד עבר את גיל 18. אם אלה מזונות שנובעים מהפסיקה הקיימת שקובעת שאב צריך לשלם שליש מסכום המזונות לילד שעבר את גיל 18 – כן; ניתן להעביר אותם ישירות לילד.

האם חוגים וקייטנות נכלל בסכום המזונות שנפסק או שאלה הן הוצאות שבהן על שני ההורים להתחלק שווה בשווה מעבר לסכום שנפסק למזונות? 2014-06-22T13:31:16+03:00

על פי ההלכה הפסוקה, ההוצאות הללו אינן נכללות בסכום המזונות ויש לשלם עליהן בנפרד.

בכל הנוגע לתשלום מזונות על ידי האב – האם שנת שירות היא כמו שירות צבאי או שונה ממנו? כיצד היא משפיעה על גובה המזונות? 2014-06-09T19:00:23+03:00

שנת שירות נחשבת כזהה לשירות צבאי בכל הנוגע לתשלום מזונות על ידי האב. לכן, אם הבן הולך לשנת שירות, האב מחויב – לפי הפסיקה הקיימת – לשלם שליש מסכום המזונות שנקבע, בידוק כמו במקרה שבו הילד מתגייס לצבא.

עורך דין לענייני משפחה יעקב בלס

נעים להכיר – עורך דין יעקב בלס:

בוגר הפקולטה למשפטים (1994) באוניברסיטת תל אביב ועורך דין גירושין מוסמך (1996). לעו"ד בלס ניסיון עשיר באלפי תיקים בתחום של גירושין ודיני משפחה, הכוללים הופעות בבתי משפט לענייני משפחה ובבתי דין רבניים, ערעורים בערכאות השונות ועוד. עו"ד בלס השיג תקדימים רבים – ובפרט תקדים בנושא מזונות קטינים שניתן בשנת 2002 – וכן צבר פרסומים בעיתונות והתראיין בתכניות רדיו.

משרד עורכי דין יעקב בלס מציע מגוון רחב של שירותים משפטיים, במספר תחומי עיסוק עיקריים:

דיני משפחה וענייני גירושין, דיני מקרקעין ונדל"ן, משפט פלילי ועוד. כמו במרבית משרדי עורכי דין אחרים, גם במשרד עו"ד בלס ניתן לקבל – בנוסף – שירותי ייצוג בבתי משפט ובבתי דין שונים (ליטיגציה), בהתאם לנושא הנדון בכל תיק.

לקבלת ייעוץ בנושא דיני משפחה השאירו פרטים בטופס או חייגו
טלפון: 052-2927602 | 03-6521605 (יעקב בלס)

  Call Now Button
  שאל אותנו שאלה

  שאל אותנו שאלה

   לייעוץ משפטי צרו קשר

   לפגישת ייעוץ התקשרו:

   052-2927602

   03-6521605

   או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס

    דילוג לתוכן