מזונות ילדים

מזונות ילדים 2018-01-24T11:37:45+03:00
אב גרוש במשמרת משותפת שמשלם מזונות ומתחלק בהוצאות שונות כמו חוגים, מסיבות ורופא שיניים החליט לעזוב את הארץ למשך חצי שנה. האם האם יכולה לאסור את יציאתו מהארץ ? יש לציין שהוריו גרים בחול והילדים (בני 25 ו-12) יגיעו לביקורים במהלך חצי השנה הזו. 2017-10-15T17:53:34+03:00

כן, האישה יכולה להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד הבעל בטענה שיש להבטיח את תשלום המזונות העתידי עבור הקטין בן ה 12.

אני נשוי אזרחית לנוצרייה שלפני הנשואים הבטיחה שתתגייר כיום יש לנו ילד בן 6.5 והיא לא רוצה להתגייר דבר זה לא יכול לעבור אצלי לסדר היום. האם אני יכול לעזוב את הבית ולהפסיק לשלם את ההוצאות? 2017-10-15T17:46:52+03:00

אתה יכול לעזוב את הבית ולהפסיק את תשלום ההוצאות, אך יהיה עליך לשלם מזונות ומדור לקטין לכן עליך לשקול את צעדיך בקפידה.

האם צריך להמשיך ולשלם מזונות, לילד שעזב את ביתו והולך לפנימייה? 2016-11-17T15:39:13+03:00

יש לעתור לבית המשפט לתשלום מזונות מופחתים.

אב התחייב לשלם מחצית מ"הוצאות חינוך". מה כוללות "הוצאות חינוך"? האם מחברות, קלמרים וכו', נחשבים כחלק מהן? 2016-11-17T15:32:20+03:00

הוצאות חינוך כוללות גן, חוגים, הצטיידות לבית הספר פעם בשנה. כגון מחברות, ספרים וכלי כתיבה.

האם אב גרוש שילדיו מתגוררים עמו, זכאי לבקש דמי מזונות? 2016-11-17T15:31:07+03:00

אב גרוש שילדיו איתו זכאי לעתור למחצית מהוצאות החינוך והרפואיות עבור ילדיו בעניין המזונות האב וכל לעתור אך הפסיקה למזונות כנגד האם תצא רק במידה ויש מספיק הכסות לאם בכדי לפרנס את עצמה בראש ובראשונה.

האם צריך להמשיך ולשלם מזונות, לילד שעוזב את בית אמו ומתחיל ללמוד בפנימייה? כרגע, האב גם משתתף בשכר הלימוד. 2016-11-17T15:29:31+03:00

בדרך כלל מזונות לילד שמתגורר בפנימייה הם מופחתים יותר. ועל כן יש לעתור בתביעה מתאימה.

1. במידה והבעל משלם דמי מזונות על יותר מילד אחד וילד אחד הגיע לגיל 18 האם מפחיתים מדמי מזונות של אותו ילד בלבד? 2. איך מפחיתים את דמי המזונות? האם צריך לגשת לבית הדין או שפשוט מפחיתים שליש? 2016-11-17T15:24:02+03:00

1. כן ההפחתה היא מדמי המזונות של ילד אחד בלבד.
2. במידה וזה לא רשום בהסכם הגירושין יש חובה להגיש בקשה לבית המשפט.

האם פסק דין סופי למזונות קטין עלול להשתנות, עקב מתן קצבת ביטוח לאומי לאחר פסק הדין? 2016-11-17T15:19:01+03:00

כן הוא עלול להשתנות, אך השינוי לא יתבצע באופן אוטומטי צריך להגיש תביעה.

מהן חובות אב גרוש, לפני גיוס הילד לצבא ואחריו? 2016-11-17T15:18:30+03:00

אב גרוש צריך לשלם את מזונות הילד עד גיל 18 ולאחר מזה לשלם שליש מדמי המזונות.

האם ניתן להקטין דמי מזונות לאחר גיוס הילד לצבא, ללא פתיחת הסכם הגירושין? 2016-11-17T15:16:59+03:00

רק באישורו של בית המשפט.

האם גרוש צריך להמשיך ולשלם מחצית מהוצאות הלימוד של ילדיו כפי שהתחייב לשלם בהסכם, למרות שגרושתו התחתנה בשנית? 2016-11-17T15:10:11+03:00

כן, העובדה שלגרושה יש בן זוג חדש לא משנה את העובדה שהגרוש צריך להמשיך ולשלם מזונות.

גבר ואישה נישאו, עשו ילד, התגרשו, ערכו הסכם מזונות, חזרו זה לזו ועשו עוד ילדים. כעת האישה מעוניינת להיפרד. האם עליה לערוך הסכם חדש לגמרי, כדי שיכלול את ילדיה הנוספים? 2016-09-14T13:53:26+03:00

בהחלט. האישה צריכה לערוך הסכם חדש לגבי מזונותיהם של הילדים הנוספים.

אב התחייב בהסכם, לשלם על קייטנה שנתית אחת. האם עליו לשלם עבור קייטנת הקיץ, למרות שילדיו טסים עמו לחו"ל ולמרות ששילם כבר על קייטנה בפסח? 2016-09-14T13:52:34+03:00

לא. הוא לא מחויב אלא רק על קייטנה שנתית אחת.

האם אב שמתגורר בחו"ל (משלם מזונות ואינו מקיים הסדרי ראייה עם בנו הקטין) רשאי לדרוש השתתפות במחצית מעלות כרטיס הטיסה עבור בנו שאמור לשהות עם אביו במשך חודש? וכן ביטול או הפחתת מזונות לתקופה זו. 2016-09-14T13:52:03+03:00

לא. מאחר והאב החליט להתגורר בחו"ל והמצב לא נכפה על האב.

האם אב, שילדיו שוהים בזמן חופשת הקיץ אצל סבם וסבתם, פטור מתשלום מזונות? האם העבירה להם כספים עבור הקייטנה והוצאות נוספות. 2016-09-14T13:50:12+03:00

לא. האב לא פטור מתשלום מזונות.

אב משלם לביתו הקטינה 2,500 ש"ח וטוען שהוא משלם מעבר למה שמגיע לה עפ"י חוק. האם הוא צודק? 2016-09-14T13:46:54+03:00

במידה והסכום כולל גם את הוצאות מדורה של הקטינה אז מדובר בסכום סביר והגרוש לא צודק.

אישה קיבלה מביטוח לאומי מענק לימודים עבור ביתה, שמתחילה ללמוד בבית הספר היסודי. האם אב צריך לשלם מחצית מדמי החינוך ומחצית מרכישת הציוד לביתו, למרות המענק? 2016-09-14T13:45:41+03:00

תלוי מה כתוב בפסק הדין, במידה וכתוב שיש לקחת את המענק בחשבון והמענק מספיק לכיסוי הוצאות החינוך אז האב לא מחויב לשלם. ואם לא מצוין דבר לגבי המענק אז האב צריך לשלם.

בפסיקה נקבע כי האב מחויב בתשלום מזונות + מחצית מדמי גן עירייה. לא הוזכר בית ספר. האם עליי עדיין לשלם מחצית מדמי החינוך ומחצית מקניית הציוד לילדה? 2016-09-14T13:44:48+03:00

אם פסק הדין מחייב אותך לשלם מחצית מהוצאות חינוך אז עליך לשלם גם את מחצית מהוצאות בית הספר אחרת אתה לא מחויב.

האם אב יכול להעביר את תשלומי המזונות בצקים ולהעביר לילדיו, כך שיתנו לאימם? 2016-09-14T13:43:50+03:00

כן, ניתן מבחינה חוקית. אך אני ממליץ לא לערב את הילדים בסכסוך.

אם ילד מגיע לגיל 18 ועדיין לומד בתיכון עד מתי צריך לשלם מזונות? עד שהוא מגיע לגיל 18 או שצריך לשלם עד שהוא מסיים תיכון? 2016-09-14T13:40:29+03:00

צריך לשלם עד שהוא מסיים תיכון. שכן משלמים על פי המאוחר מבין השניים (גיל 18 או סיום התיכון).

אישה בתהליכי גירושין מקבלת קצבת נכות לביתה ומשמשת אפוטרופוסית שלה. בהסכם נקבע כי האם לא תקבל מזונות עבור ביתה הנכה. האם קצבת נכות נחשבת כהכנסה נוספת של האם, כשמחשבים את המזונות שהאב מחויב לשלם לילדיה האחרים? 2016-09-14T13:37:39+03:00

לא. אין קשר בין הילדים האחרים לבין הילדה הנכה.

בפסק דין נקבע כי אב ישלם מחצית מעלות הקייטנה בקיץ. במשך השנה אינו מחויב להשתתף בעלות צהרון. בפרסומים של הקייטנה רשום קייטנה וצהרון ביחד. האם הגרוש יכול לקזז את סכום הצהרון שבמסגרת הקייטנה? 2016-09-14T13:33:10+03:00

במידה וניתן להפריד את העלויות של הקייטנה והצהרון יכול האב לקזז את עלות הצהרון.

האם אב, שהתחייב בהסכם לשלם מזונות עד שלביתו ימלאו 21 שנים, צריך לשלם מזונות לביתו בת ה-19 גם לאחר שסיימה את לימודיה ונישאה? 2016-09-14T13:32:28+03:00

כן, אם האב התחייב כך בהסכם ולהסכם ניתן תוקף של פסק דין אז האב צריך לעמוד בהתחייבויותיו.

נער בגיר גר עם אביו כבר שנים ואמו לא באה לבקרו. האם ניתן לתבוע את האם על אי תשלום מזונות? 2016-09-14T13:31:41+03:00

במידה והילד מעל גיל 18 אז לא מגיעים מזונות אלא בתקופת שירותו הצבאי ובמידה והנער הוא מתחת לגיל 18 אז האב יכול לתבוע מחצית מההוצאות שהוא משלם על הנער וזאת במידה והשתכרותה של האם מספיקה למחייתה ונותר לה עודף. בכל מקרה לא ניתן לתבוע על שנים שעברו אלא רק מיום הגשת התביעה.

האם ניתן לתבוע אב על דמי מזונות, למרות שביתו אינה רשומה בתעודת הזהות שלו כביתו? האב ניתק קשר עם ביתו. 2016-09-14T12:37:14+03:00

לא ניתן לתבוע מזונות ללא רישום בתעודת הזהות יחד עם זאת ניתן להגיש תביעה לאבהות בבית המשפט ואם יקבע שהילדה היא אכן ביתו ניתן יהיה לתבוע מזונות.

מה סכום המזונות שאב צריך לשלם, על בנו האוטיסט והנכה? 2016-09-14T12:34:23+03:00

תלוי בצרכיו של הבן והקיצבה המשולמת בעבורו מהמוסד לביטוח לאומי.

לאב גרוש יש הסכם גמיש, שמאפשר לו להיפגש עם בנו ללא זמנים קבועים. האב טס לחופשה עם בנו למשך מספר שבועות. האם עליו לשלם מזונות כרגיל, או שהוא יכול לקזז סכום כלשהו על דעת עצמו? 2016-09-14T12:22:11+03:00

לא, הוא לא יכול לקזז. עליו לשלם מזונות כרגיל.

גרוש התחייב לשלם מחצית מהוצאות החינוך לילדים. גרושתו זכתה במענק לימודים. האם מותר לאב לקזז את המענק מהוצאות החינוך? 2016-09-14T12:15:51+03:00

התשובה היא מה כתוב בפסק הדין אם בפסק הדין כתוב שיש לקזז קצבאות כאלה או אחרות אזי יש צורך לקזז ואם לא כתוב אז לא מקזזים.

קטינה עזבה את בית אימה. האם אביה יכול להעביר את סכום המזונות ישירות אליה, במקום לאימה? 2016-09-13T18:01:09+03:00

אם הילדה עברה להתגורר עם האב אז האב יכול להגיש בקשה לביטול המזונות מכוון שהוא נושא בכל הוצאות שלה. ובכל מקרה במידה והקטינה מעל גיל 18 האב יכול להעביר את המזונות ישירות אליה. במידה והקטינה מתחת לגיל 18 ועברה להתגורר מחוץ לבית האם אז זה תלוי בנסיבות ובית המשפט יצטרך להכריע.

אני מקבל קצבת נכות, גרושתי מקבלת מביטוח לאומי 1200 שח תוספת תלויים וקצבת ילדים בגלל שהילדים גרים איתה. כיום אני נשוי לאישה אחרת, כמה צפוי שאשלם מזונות לגרושתי אשר הגישה תביעה למזונות? 2016-09-13T17:59:40+03:00

סביר שבית המשפט יקבע את המינימום ההכרחי לקטין בסך 1350 שח בתוספת הוצאות מדור שהם כ- 33% מגובה דמי שכירות סבירים. וכן בנוסף מחצית מהוצאות החינוך ומחצית מהוצאות רפואיות של הקטין.

אב גרוש התחייב לבלות עם ילדיו מחצית מהזמן בחופשות, או לחילופין, לשלם מחצית מעלות הקייטנה. האם הוא פטור מתשלום עבור קייטנות, במידה וילדיו יעברו להתגורר עמו בתקופה זו? אין ביכולתו לממן קייטנות עקב מצבו הכלכלי. 2016-09-14T14:24:24+03:00

לא, אם הילדים יבלו זמן בקייטנה שני ההורים צריכים להתחלק בעלות. אלא אם יש ביו ההורים הסכמה אחרת. מכוון שקייטנה היא חלק מהוצאות החינוך וגם על האב לשלם מחציתם כחלק ממזונותיהם של הקטינים.

האם אם לפעוט חייבת לספק לאב מגבונים, טיטולים וכו', בזמן שהילד שוהה אצלו במשך השבוע? האב טוען שהוא אינו חייב לשלם את ההוצאות האלו, מכיוון שהוא משלם מזונות. 2016-09-14T14:23:29+03:00

דמי המזונות שהאב משלם נועדו לממן את הקטין בזמן שהוא שוהה אצל אמו, לא אצל אביו. כאשר הילד שוהה אצל אביו, האב צריך לדאוג לכל מחסורו, בלי קשר למזונות.

האם ילדה שעזבה את ביתה זכאית לקבל מזונות ישירות לחשבונה? 2016-09-14T14:22:54+03:00

כן. קטינה שעזבה את ביתה זכאית לקבל מזונות ישירות לחשבונה.

גרוש שלא משלם מזונות – מה עושים עם צ'קים ללא כיסוי שהתקבלו מאבא גרוש, שהתחייב לשלם מזונות עד שילדו ימלאו 21 שנים? הילד עבר את גיל 21. 2016-09-14T14:22:35+03:00

ניתן לגשת ללשכת ההוצאה לפועל, שתבצע את הגבייה שנקבעה בפסק הדין למזונות.

ילד בן 14 החליט לעבור לגור אצל אביו. האם האב יכול להפסיק לשלם מזונות לאם? 2016-09-14T14:20:11+03:00

האב לא יכול להחליט להפסיק לשלם מזונות על דעת עצמו. הוא יכול לפנות לבית המשפט ולהגיש בקשה להפסיק לשלם כיוון שהילד עבר לגור אצלו ויש סיכוי טוב שבית המשפט יפסוק שהאב פטור מתשלום מזונות – אפילו באופן רטרואקטיבי.

למי פונים על מנת לקבל מזונות עבור הילדים עוד לפני הגירושין כאשר האב מסרב לשלם? 2016-09-14T14:18:34+03:00

יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולתבוע מזונות קטין מהאב. מזונות אלה אינם תלויים בגירושין.

במקרה שבו יש הסכמה על משמורת משותפת – האם האב חייב בתשלום מזונות או שכל ההוצאות מתחלקות שווה בשווה? 2016-09-14T14:16:42+03:00

באופן עקרוני, אם ישנה הסכמה על משמורת משותפת ובני הזוג משתכרים סכומים שווים, ההוצאות יחולקו שווה בשווה בין ההורים.

קטינה עברה להתגורר אצל אביה בהסכמת האם. האם האב זכאי למזונות מהאם? 2016-09-14T14:14:43+03:00

האב יכול להגיש תביעת מזונות בשם הקטינה כנגד האם כדי שהיא תשלם מחצית מההוצאות על חינוך, בריאות, דיור ובגדים. במקרים מסוימים בית המשפט עשוי לפסוק מזונות נוספים בהתאם לכושר ההשתכרות של האב וזה של האם.

האם אב שמשכרותו גבוהה ישלם סכום מזונות ילדים בהתאם או רק סכום מינימאלי? 2016-09-14T14:14:11+03:00

כל מקרה נבדק לגופו ופסיקת סכום המזונות לילדים תלויה בגורמים שונים. עם זאת, ברוב המקרים בית המשפט יתחשב בעובדה שהאב מרוויח משכורת גבוהה ויפסוק סכום מזונות גבוה יותר בהתאם.

אב שמשלם מזונות לגרושתו עבור ילדיו שבמשמורת אצלה – האם הוא יכול לצאת לטיול בחוץ לארץ? האם היא יכולה להוציא צו עיכוב יציאה כנגדו? מה עליו לעשות במקרה שכזה? 2016-09-14T14:13:53+03:00

אם האם חוששת שהאב עלול להתחמק מתשלום המזונות, היא יכולה לבקש הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ כנגדו. על האב להביא שני ערבים שמסוגלים כלכלית לעמוד בתשלום המזונות במקרה והוא לא ישלם, ואז בית המשפט יסכים לביטול הצו.

אימוץ ילדים וחובותיו של ההורה הביולוגי: אימוץ ילד משמעו שעל ההורים המאמצים חלות כעת כל הזכויות והחובות החוקיות הנוגעות לאפוטרופסות על הילד. האם זה אומר שההורים הביולוגים פטורים כעת מהחובות המשפטיים שלהם כלפיו? האם אב שילדו אומץ כחוק עדיין חייב במזונות בנו? 2016-09-14T14:09:04+03:00

אם הילד אומץ כדין אזי ההורים הביולוגיים פטורים מחובות משפטיות כלפי הילד. כמו כן, אין להורים הביולוגיים גם זכויות משפטיות כלפי הילד. לכן, אב ביולוגי אינו חייב במזונות בגין ילדו הביולוגי שאומץ כחוק, שכן להוריו המאמצים יש כעת את מלוא החובות והזכויות כלפיו לרבות חובת תשלום מזונות.

הפחתת סכום המזונות: האם הורה שמשלם מזונות רשאי להפחית את הסכום על דעת עצמו? האם ישנם מקרים שבהם הוא יכול לעשות זאת? 2016-09-14T14:08:39+03:00

הורה שמשלם מזונות על פי פסק דין או על פי הסכם אינו יכול להפחית את סכום המזונות על דעת עצמו. המקרה היחיד שבו הוא יכול לעשות זאת הוא באמצעות החלטה של בית המשפט  לענייני משפחה.

הורה שמחויב בתשלום מזונות נפטר; האם יורשיו חייבים לשלם את המזונות? 2016-09-14T14:08:16+03:00

יורשיו של אדם יורשים גם את חובותיו. לכן יורשיו של מי שמחויב לשלם מזונות חייבים בתשלום מזונות אלה. את התביעה לתשלום מגישים למנהל העיזבון או – אם אין מנהל עיזבון – ליורשים עצמם: ילדים, אחים או הורים, בהתאם למצב הקיים.

האם הסכם גירושין יכול לכלול ויתור על תשלום מזונות ילדים? 2016-09-14T14:07:41+03:00

גם אם יופיע סעיף שזכה במסגרת הסכם הגירושין הרי שאיננו מחייב את הילדים והם יכולים להגיש תביעה לתשלום מזונות עבורם. את התביעה יכול להגיש בשמם גם הצד החתום על ההסכם.

במקרה שבו הורה איננו עומד בתשלום המזונות כפי שנקבע בבית המשפט, האם ניתן למנוע ממנו לראות את הילדים? 2016-09-14T14:06:11+03:00

לא. יש לכבד את הסדרי הראיה כפי שנקבעו ולפנות לבית המשפט על מנת שיכפה על ההורה את תשלום המזונות.

עורך דין לענייני משפחה יעקב בלס

נעים להכיר – עורך דין יעקב בלס:

בוגר הפקולטה למשפטים (1994) באוניברסיטת תל אביב ועורך דין גירושין מוסמך (1996). לעו"ד בלס ניסיון עשיר באלפי תיקים בתחום של גירושין ודיני משפחה, הכוללים הופעות בבתי משפט לענייני משפחה ובבתי דין רבניים, ערעורים בערכאות השונות ועוד. עו"ד בלס השיג תקדימים רבים – ובפרט תקדים בנושא מזונות קטינים שניתן בשנת 2002 – וכן צבר פרסומים בעיתונות והתראיין בתכניות רדיו.

משרד עורכי דין יעקב בלס מציע מגוון רחב של שירותים משפטיים, במספר תחומי עיסוק עיקריים:

דיני משפחה וענייני גירושין, דיני מקרקעין ונדל"ן, משפט פלילי ועוד. כמו במרבית משרדי עורכי דין אחרים, גם במשרד עו"ד בלס ניתן לקבל – בנוסף – שירותי ייצוג בבתי משפט ובבתי דין שונים (ליטיגציה), בהתאם לנושא הנדון בכל תיק.

לקבלת ייעוץ בנושא דיני משפחה השאירו פרטים בטופס או חייגו
טלפון: 052-2927602 | 03-6521605 (יעקב בלס)

  Call Now Button
  שאל אותנו שאלה

  שאל אותנו שאלה

   לייעוץ משפטי צרו קשר

   לפגישת ייעוץ התקשרו:

   052-2927602

   03-6521605

   או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס

    דילוג לתוכן