ירושה

ירושה 2018-01-24T11:40:51+03:00
לירושה של רכוש בחו"ל יש מספר יורשים. למעט אחד, השאר אדישים לירושה. האם ניתן להכריח אותם להתחלק בירושה? אם כן, באיזה בית משפט? 2016-11-17T15:35:09+03:00

ניתן להגיש תביעה לפירוק שיתוף אך אם הרכוש נמצא בחו"ל יש להגיש אותה בחו"ל.

במידה ואני מתגוררת בדירתה של אמי החל ממתי יכולים אחי היורשים לדרוש דמי שכירות? 2016-11-17T15:23:31+03:00

ניתן לדרוש תשלום דמי שכירות החל מיום הפטירה של האם ועוד לפני מתן צו הירושה.

במקרה של נכס שאותו אמורים לרשת 4 יורשים, ואחד היורשים חייב כספים לגרושתו שצפויה לעקל את חלקו בירושה. מה ניתן לעשות? 2016-02-25T10:04:07+03:00

כונס הנכסים חייב לעשות מכרז (התמחרות) בכפוף להערכת שווי של שמאי. על כל הצדדים המעוניינים (כולל שאר היורשים) להשתתף במכרז.

פלוני חתם על הסכם ממון (שאושר בבית המשפט), שעל פיו בת זוגתו היא הידועה בציבור שלו. האם לבת הזוג מותר להיות האפוטרופוסית שלו, על אף התנגדות היורשים? 2016-02-25T10:03:24+03:00

ככלל, בית המשפט מעדיף למנות בני זוג כאפוטרופוסים. במידה ויש התנגדות מוצדקת מצד שאר היורשים, בית המשפט ימנה אפוטרופוס חיצוני וניטרלי. הכל עפ"י טובת החסוי, שקודמת לשיקולים אחרים.

אם יורש לוקח את ההורה לעורך דין כדי לעשות צוואה, האם תיווצר בעיה כלשהיא? 2016-09-14T14:51:32+03:00

אם היורש הלך עם ההורה המצווה והיה פעיל בתהליך של עריכת הצוואה, אפשר לטעון להשפעה בלתי הוגנת מצד היורש.

מי צריך להחזיר חוב שהותיר אחריו אדם קשיש שנפטר? 2016-09-14T14:47:18+03:00

היורשים חייבים לשלם את החוב.

האם חובה על כונס נכסים להוציא מכרז, או ששאר היורשים יכולים לקנות את החלק המעוקל בדירה – וממי? 2016-02-23T22:14:29+03:00

בראש ובראשונה יש הכרח למכור את הדירה במכרז, כדי לכסות את חוב היורש. אח"כ הדירה תירשום כדין בטאבו, בשם הבעלים החדשים.

לאחד מהיורשים יש חובות לגרושתו על אי תשלום מזונות. לכן, לאחר שהילדים יירשו את הדירה, סביר שחלקו יעוקל עקב החובות. האם המעקלים יכולים לחייב את היורשים למכור את הדירה במחיר מוזל? 2016-02-23T22:12:40+03:00

לא ניתן למכור את הדירה במחיר מוזל. בית המשפט יבקש חוות דעת של שמאי, שיעריך את שווי הדירה. כונס נכסים חייב לבצע התמחרות (כעין מכרז) ולפעול על פי הכללים. אם האחים מעוניינים לרכוש, עלייהם להשתתף במכרז.

אחד מבני הזוג ירש נכסים ורשם אותם במשותף על שמו ועל שם בן הזוג האחר. האם במקרה של גירושין נכסים אלה עומדים לחלוקה או שהם שייכים לבן הזוג שירש אותם? 2016-09-14T14:31:18+03:00

נכסים שנרשמו במשותף על שמות בני הזוג עומדים לחלוקה כשבני הזוג מתגרשים – גם אם הם ניתנו בירושה לאחד מהם.

אחד מהיורשים מתגורר זמן רב בדירת ההורים בעוד הם בחיים. האם במקרה שההורים מתים היורשים האחרים יכולים לפנות אותו מהדירה כדי למכור אותה? האם הוא יכול להתנגד לכך? 2016-09-14T14:30:55+03:00

אם אין צוואה שבה נקבע אחרת, היורשים האחרים יכולים לפנות את היורש המתגורר בדירה כדי למכור אותה. מגורים בדירת ההורים, גם לתקופה ארוכה ביותר, לא מקנים בפני עצמם זכויות כלשהן על הדירה.

ירושה וילדים מנישואים קודמים: יש לי שלושה ילדים מנישואים קודמים. לאשתי הנוכחית יש שני ילדים מנישואיה הראשונים והם גרים יחד איתנו. יש לנו גם ילד אחד משותף. רציתי לדעת מה הן זכויות ילדיה: האם כיוון שהם גרים יחד איתנו יש להם חלק שווה גם ברכושי, או כיוון שהם אינם ילדי הביולוגיים ורק חיים תחת צל קורתי בגלל חיי המשותפים עם אמם, הם זכאים רק לחלק מהרכוש ששיך לה על פי חוק? 2014-06-29T18:16:43+03:00

זו שאלה שקשורה לחוק הירושה ועל כן, אם אין צוואה, ילדיה של אשתך מנישואיה הקודמים זכאים לרשת אותה בדיוק כמו ילדכם המשותף. אם יש צוואה שערכה אשתך אזי ילדיה של אשתך מנישואיה הקודמים  וילדכם המשותף ירשו  על פי הכתוב בצוואה.

מאחר וילדי אשתך מנישואיה הקודמים אינם ילדיך הביולוגיים,  אזי הם זכאים  לרשת רק את חלקה של אשתך ולא את חלקך – אלא אם כן צוין אחרת בצוואה.

הורה שמחויב בתשלום מזונות נפטר; האם יורשיו חייבים לשלם את המזונות? 2016-09-14T14:08:16+03:00

יורשיו של אדם יורשים גם את חובותיו. לכן יורשיו של מי שמחויב לשלם מזונות חייבים בתשלום מזונות אלה. את התביעה לתשלום מגישים למנהל העיזבון או – אם אין מנהל עיזבון – ליורשים עצמם: ילדים, אחים או הורים, בהתאם למצב הקיים.

כאשר ישנו סעיף בצוואה שקובע שלאחד מהיורשים זכות לגור בנכס כל ימי חייו ואילו שאר היורשים מבקשים למכור את הנכס – האם יש דרך חוקית למכור את הדירה בכל-זאת למרות התנגדות היורש? 2014-06-22T13:49:59+03:00

ישנה דרך חוקית לעשות זאת אך מומלץ להתייעץ באופן אישי עם עורך דין כדי לדעת כיצד זה אפשרי.

במקרה שקיים חוב כלפי המנוח והצוואה עדיין לא קוימה, האם ניתן לגבות את החוב הזה? מי יכול לגבות אותו? מה קורה אם החייב הוא גם אחד היורשים? 2014-06-22T13:45:57+03:00

מנהל העיזבון הוא שאחראי על גביית חובות עד שהירושה מקוימת. ניתן לגבות חובות גם ממי שהוא אחד מהיורשים.

הנפטר היה נשוי בעבר, לאחר מכן חי עם ידועה בציבור במשך זמן רב. מי יורשת אותו? מה תפקידו של "פסק דין הצהרתי" במקרה שכזה? 2014-06-22T13:43:23+03:00

נכסים שנצברו במהלך חיי הנישואין מתחלקים שווה בשווה בין בני הזוג. לכן אם למנוח ישנם נכסים שנצברו בזמן חייו עם האישה הראשונה, יש לה זכות על חצי מהם.

ניתן לתבוע מבית המשפט פסק דין הצהרתי שקובע שלתובע יש זכות על נכסים מסוימים – במקרה הזה, האישה הראשונה יכולה לתבוע פסק דין הצהרתי שאכן יש לה בעלות על מחצית מהנכסים שנצברו במהלך החיים המשותפים עם המנוח.

בני זוג שחיים יחד זמן רב (ידועים בציבור) אבל לא חתמו על הסכם ממון – האם הם יורשים זה את זה? האם הילדים של כל אחד מהם הם היורשים של כל אחד מהם? 2014-06-22T13:42:30+03:00

אם אין צוואה, בת הזוג יורשת את בן הזוג ולהיפך – גם אם הם לא נשואים אלא רק ידועים בציבור. גם אם הילדים רשומים כמוטבים של אחד מבני הזוג (למשל: ביטוח או קרן פנסיה,) בן או בת הזוג הם היורשים של רכוש הנפטר.

האם ניתן לערוך הסכם על ירושתו של אדם בעודו בחיים? לדוגמה: האם אחים יכולים לבוא להסכמה כיצד לחלוק את ירושת הוריהם כשההורים עדיין בחיים? 2014-06-22T13:40:48+03:00

לא. לפי חוק הירושה, כל הסכם שנעשה לגבי ירושתו של אדם שעודנו חי איננו תקף.

אדם שנפטר, מי צריך לשלם את חובו לעירייה? האם העירייה יכולה לתבוע את תשלום החוב שנים לאחר מותו? 2014-06-22T13:40:12+03:00

יורשיו של אדם יורשים גם את החובות שלו ועליהם לשלם אותם. העירייה יכולה לגבות את החובות גם לאחר מספר שנים – שאלת ההתיישנות על חובות לעירייה דורשת דיון ארוך ונפרד. נציין רק שההתיישנות המנהלית הרגילה (שאורכה שבע שנים) איננה חלה על הרשויות המוניציפאליות.

האם ילדים חייבים לשלם את כל חובותיו של הורה שנפטר או רק החובות שהצטברו מרגע שמונו לאפוטרופוס חיצוני על רכושו של ההורה? 2014-06-22T13:39:16+03:00

ילדים יורשים את חובות ההורים וזאת מבלי קשר לרגע שבו הם קיבלו אפוטרופסות על רכושו של ההורה. לכן עליהם לשלם גם את החובות שקדמו לרגע ההכרזה עליהם כאפוטרופוסים.

עורך דין לענייני משפחה יעקב בלס

נעים להכיר – עורך דין יעקב בלס:

בוגר הפקולטה למשפטים (1994) באוניברסיטת תל אביב ועורך דין גירושין מוסמך (1996). לעו"ד בלס ניסיון עשיר באלפי תיקים בתחום של גירושין ודיני משפחה, הכוללים הופעות בבתי משפט לענייני משפחה ובבתי דין רבניים, ערעורים בערכאות השונות ועוד. עו"ד בלס השיג תקדימים רבים – ובפרט תקדים בנושא מזונות קטינים שניתן בשנת 2002 – וכן צבר פרסומים בעיתונות והתראיין בתכניות רדיו.

משרד עורכי דין יעקב בלס מציע מגוון רחב של שירותים משפטיים, במספר תחומי עיסוק עיקריים:

דיני משפחה וענייני גירושין, דיני מקרקעין ונדל"ן, משפט פלילי ועוד. כמו במרבית משרדי עורכי דין אחרים, גם במשרד עו"ד בלס ניתן לקבל – בנוסף – שירותי ייצוג בבתי משפט ובבתי דין שונים (ליטיגציה), בהתאם לנושא הנדון בכל תיק.

לקבלת ייעוץ בנושא דיני משפחה השאירו פרטים בטופס או חייגו
טלפון: 052-2927602 | 03-6521605 (יעקב בלס)

  Call Now Button
  שאל אותנו שאלה

  שאל אותנו שאלה

   לייעוץ משפטי צרו קשר

   לפגישת ייעוץ התקשרו:

   052-2927602

   03-6521605

   או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס

    דילוג לתוכן