חלוקת רכוש

חלוקת רכוש 2018-02-12T17:01:43+03:00
האם דירה, שירש אחד מבני הזוג לפני שנים רבות, תחולק שווה בשווה בין בני זוג, בעת גירושין? 2016-11-17T15:34:47+03:00

זה תלוי בכל מיני גורמים, למשל האם גרו בדירה, כמה שנים גרו בדירה, האם היא שופצה, האם נולדו ילדים בזמן המגורים בדירה ועוד.

האם דירה, שניתנה במתנה לאחד מבני הזוג לפני נישואיו, שייכת גם לבן/בת הזוג השני/שנייה בזמן חלוקת רכוש? 2016-11-17T15:34:04+03:00

זה תלוי בכל מיני גורמים, למשל האם גרו בדירה, כמה שנים גרו בדירה, האם היא שופצה, האם נולדו ילדים בזמן המגורים בדירה ועוד.

גבר ואישה התגרשו. האם ילדיהם יקבלו נתח מחלוקת הדירה שבבעלותם, או שהם אינם נחשבים? 2016-11-17T15:33:35+03:00

לא הדירה שייכת להורים ולכן הילדים לא נחשבים.

האם בית דין רבני יכול לפסוק בעניין חלוקת רכוש? 2016-11-17T15:15:18+03:00

כן בית דין רבני יכול לפסוק בעניין חלוקת רכוש באם צד אחד הגיש תביעה לגירושין לבית הדין הרבני והכליל את עניין הרכוש בתביעה.

1. האם "איזון משאבים" מחייב גרוש לשלם לגרושתו, למרות שחלה התיישנות בין התביעה המקורית לתביעה המעודכנת? 2. האם על דירה וחנות של המקרקעין, חלה התיישנות לאחר 25 שנים? 2016-11-17T15:12:17+03:00

1. כן איזון משאבים מחייב את הגרוש לשלם לגרושתו כן בתי משפט לענייני משפחה לא מקבלים טענת התיישנות לגבי חלוקת רכוש שנצבר.
2. כן, על חנות ומקרקעין חוק ההתיישנות קובע 25 שנים.

האם אישה גרושה שלא תבעה את חלקה היחסי בפנסיה של בעלה לשעבר, יכולה לתבוע את הכספים כעת, או שחלה התיישנות? השניים גרושים כבר שנים רבות. 2016-09-14T12:30:39+03:00

כן, ניתן לתבוע, כעיקרון אין התיישנות.

האם ניתן למכור דירה ולקבל את חלקה, למרות שבן הזוג מסרב להתגרש ולתת גט? 2016-02-23T22:36:00+03:00

כן. ניתן להגיש בבית משפט תביעה לפירוק שיתוף בדירה. ביהמ"ש יפסוק על פירוק שיתוף הדירה, למרות סירוב הבעל לגט.

האם יתכן שיתנהל משא ומתן על חלוקת הרכוש, ללא שום התחשבות בגט שהתקבל? 2016-02-23T22:35:20+03:00

כן. אין קשר בין הגט לבין חלוקת רכוש – כך קובע החוק החדש ליחסי ממון.

יש לי ילדים ואני בתהליכי גירושין מאשתי. האם מגיע לאשתי חצי מהדירה שרכשתי לפני נישואיי? 2016-02-23T22:18:15+03:00

לאישה מגיע מחצית מהדירה, במקרים אלו:
א. כשהיא ובעלה גרו יחד מעל עשר שנים בדירה.
ב. במשך תקופת המגורים, שולמה משכנתא (לא משנה מי משלם).
ג. במקביל לתקופת המגורים, הדירה שופצה.

בעלי ואני מתגרשים. האם מגיע לי חלק מהפנסיה שלו, למרות שהוא נטל הלוואה מקרן הפנסיה שלו? 2016-02-23T22:15:15+03:00

תלוי – אם ההלוואה הועברה ללא ידיעתך למקור עלום שם, תקבלי מחצית מהפנסיה של בעלך בלי קשר להלוואה. אם ההלוואה בוצעה לצרכים משותפים כגון רכישת דירה, אז תבוצע התחשבנות.

במקרה של זוג בעיצומו של הליך גירושין כשאחד מבני הזוג מחזיק במטלטלין כערובה. האם ביכולתו של בן הזוג להיכנס לדירה השכורה שעל שמו של בן הזוג השני לטובת לקיחת תכולת הבית שבבעלותו של בן הזוג הראשון? 2015-05-04T20:35:57+03:00

אסור לו להכנס לדירה השכורה שכן עליו להגיש תביעה מתאימה לבית המשפט וימתין להוראות בית המשפט.

האם מחצית מירושת ההורים נחשב רכושו של בן\בת הזוג בגירושין? 2015-05-04T20:28:26+03:00

החוק לא מחלק ירושה בחצי באופן אוטומטי בין בני זוג. עם זאת, מומלץ להקפיד על הפרדת רכוש וכספי הירושה כדי לא לרשום את בן\בת הזוג כבעלי מחצית מהם.

לאחר הגירושין הילדים יישארו עם האם. האם יש לכך השפעה על חלוקת הרכוש? האם במקרה שהילדים נשארים עם האם היא זכאית לחלק גדול יותר של הרכוש? 2016-09-14T14:43:07+03:00

לא. הרכוש עדיין יחולק שווה בשווה בין בני הזוג.

קופות גמל שעתידות להיפדות עוד זמן רב – כיצד יכול בן הזוג שקופת הגמל איננה רשומה על שמו להיות בטוח שיקבל את החלק שמגיע לה בהתאם לחלוקת הרכוש? 2015-01-04T11:44:55+03:00

יש להכניס סעיף להסכם הגירושין שמחייב את בן הזוג שקופת הגמל רשומה על שמו לרשום בקופה הערה בנוגע לזכותו של בן הזוג האחר לחלק מקופת הגמל. עם ההסכם ניתן לגשת אל המוסד המנהל את קופת הגמל על מנת שרישום ההערה יבוצע בפועל.

כאשר עושים איזון משאבים וחלוקת רכוש, האם כספים שכבר הוצאו (על הוצאות הבית, על השקעות כושלות וכדומה) נכללים בחישוב ומחולקים? 2016-09-14T14:37:20+03:00

לא. כספים שהוצאו או שאבדו אינם נושא לחלוקה ואין עילה משפטית לדרוש אותם או את חלקם.

בני זוג חיו יחד כידועים בציבור מספר שנים לפני התחתנו. במקרה של גירושין – האם השנים שבהם חיו כידועים בציבור נחשבות במספר שנות החיים המשותפים או שהספירה מתחילה רק עם הנישואין? 2015-01-04T11:36:25+03:00

חלוקת הרכוש מתייחסת לשנים שבהם בני הזוג ניהלו חיים משותפים. לכן נקודת ההתחלה איננה הנישואין אלא הזמן שבו הם החלו לחיות יחד כידועים בציבור. לכן רכוש שנצבר בשנים אלה – כולל זכויות סוציאליות – נחשב כרכוש שבו יש להתחלק במסגרת הליך הגירושין.

במקרה של גירושין, האם סכום הכתובה שעליו התחייב הבעל יינתן לאישה בנוסף על מחצית מהרכוש או שסכום הכתובה מקוזז עם חלקה של האישה בנכסים? 2016-09-14T14:35:02+03:00

זהו נושא מורכב ולכן נסתפק בתשובה קצרה: הפסיקה המקובלת בבית הדין הרבני – שלו נתונה הסמכות הבלעדית לדון בענייני כתובות – היא שכאשר האישה מקבלת מחצית מהרכוש היא איננה זכאית בנוסף לכך גם לתשלום הכתובה, מלבד במקרים נדירים.

בגירושין – האם גם חובות צריכים להתחלק בין בני הזוג כמו שאר הנכסים? 2016-09-14T14:33:58+03:00

כן. חלוקת הרכוש כוללת גם חובות שנצברו במהלך החיים המשותפים.

במסגרת דיונים על חלוקת רכוש, האם צד אחד יכול לדרוש היוון הזכויות הסוציאליות ו/או הפנסיוניות העתידיות של הצד השני? האם ניתן להתעקש שהחלוקה של זכויות אלה תתרחש רק כשהן תשולמנה? 2016-09-14T14:33:29+03:00

לא ניתן לחייב את הצד בעל הזכויות הסוציאליות להוון אותן. הוא מחויב להתחלק בהן רק כשהוא מקבל את התשלומים הרלבנטיים ולא לפני כן.

מה זה "איזון כושר השתכרות"? מי זכאי לזה? 2015-01-04T11:20:56+03:00

מדובר בנושא שראוי להרחבה אבל בקצרה: איזון כושר השתכרות נובע מעיקרון החלוקה השוויונית של המשאבים הכלכליים בין בני זוג עקב גירושין. כשבני הזוג מתגרשים החוק קובע שכל הנכסים שנצברו במהלך החיים המשותפים יחולקו שווה בשווה בין בני הזוג. כדי שהחלוקה תהייה הוגנת יש לחשב גם את כושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג. כושר ההשתכרות תלוי בנכסי קריירה: הכשרות, מוניטין שנרכש, מומחיות, ניסיון, תנאי פנסיה וכדומה. כאשר נכסי הקריירה נצברו במהלך החיים המשותפים, בן הזוג שלא צבר אותם אך סייע בצבירתם זכאי למחצית מהם. איזון כושר ההשתכרות נעשה על ידי חלוקת הרכוש והנכסים באופן שיפצה את בן הזוג על כך שכושר ההשתכרות שלו קטן מזה של בן הזוג האחר. בשנים האחרונות בית המשפט מקפיד יותר על איזון כושר ההשתכרות ופוסק – במקרים שהוא משתכנע שמדובר בתביעה מוצדקת – לטובת הצד שדורש איזון כושר השתכרות.

אחד מבני הזוג ירש נכסים ורשם אותם במשותף על שמו ועל שם בן הזוג האחר. האם במקרה של גירושין נכסים אלה עומדים לחלוקה או שהם שייכים לבן הזוג שירש אותם? 2016-09-14T14:31:18+03:00

נכסים שנרשמו במשותף על שמות בני הזוג עומדים לחלוקה כשבני הזוג מתגרשים – גם אם הם ניתנו בירושה לאחד מהם.

רכוש משותף, נישואין שניים וזכויות הילדים: בן זוגי גרוש ויש לו ילד מנישואיו הקודמים. אנחנו עומדים להתחתן ולקנות ביחד דירה. בן-זוגי רוצה לרשום את חלקו בדירה על שם אימו כדי שגרושתו לא תגיש תביעה להגדלת דמי המזונות שהיא מקבלת. מהם היתרונות ומהם החסרונות של רישום חלקו בדירה על שם אימו? האם הסדר כזה יכול להבטיח את זכויותיי וזכויות ילדנו לכשייוולדו? 2016-09-14T14:09:52+03:00

הסדר כזה אכן יכול  להבטיח כי גרושתו של בן זוגך לא תוכל להגיש תביעה על הזכויות בדירה ו/או לבקש העלאת דמי המזונות על סמך הרכוש הזה.

עם זאת, בהסדר כזה ישנם שני חסרונות, לפחות:

 • אם חלילה בן זוגך ילך לעולמו אזי לא את ולא ילדייך תהיו זכאים לרשת את חלקו של בן זוגך בדירה שכן חלקו רשום על שם אימו.
 • אם בן זוגך יסתכסך חלילה עם אימו , אזי אימו יכולה לדרוש את חלקה בדירה וכן יכולה  לטעון כי מחצית מהדירה שייכת לה וזאת על פי הרשום בטאבו.
ירושה וילדים מנישואים קודמים: יש לי שלושה ילדים מנישואים קודמים. לאשתי הנוכחית יש שני ילדים מנישואיה הראשונים והם גרים יחד איתנו. יש לנו גם ילד אחד משותף. רציתי לדעת מה הן זכויות ילדיה: האם כיוון שהם גרים יחד איתנו יש להם חלק שווה גם ברכושי, או כיוון שהם אינם ילדי הביולוגיים ורק חיים תחת צל קורתי בגלל חיי המשותפים עם אמם, הם זכאים רק לחלק מהרכוש ששיך לה על פי חוק? 2014-06-29T18:16:43+03:00

זו שאלה שקשורה לחוק הירושה ועל כן, אם אין צוואה, ילדיה של אשתך מנישואיה הקודמים זכאים לרשת אותה בדיוק כמו ילדכם המשותף. אם יש צוואה שערכה אשתך אזי ילדיה של אשתך מנישואיה הקודמים  וילדכם המשותף ירשו  על פי הכתוב בצוואה.

מאחר וילדי אשתך מנישואיה הקודמים אינם ילדיך הביולוגיים,  אזי הם זכאים  לרשת רק את חלקה של אשתך ולא את חלקך – אלא אם כן צוין אחרת בצוואה.

הפרדת רכוש בהסכם ממון: מהם היתרונות והחסרונות של הפרדת רכוש לאחר החתונה? 2014-06-29T17:41:04+03:00

היתרון העיקרי של הפרדת רכוש לאחר החתונה הוא שהצד שצובר רכוש מכספים  שהוא מייצר לא יצטרך להתחלק בהם במקרה של גירושין – דבר שנותן יתרון  למי מהצדדים שמייצר הכנסה יותר מהצד השני.

החיסרון הוא עבור הצד שלא מייצר הכנסה – הוא לא ייהנה בזמן הגירושין מרכוש שנצבר על ידי אותו צד  שמייצר הכנסה.

ממתי חלה התיישנות על תביעות במסגרת הליך גירושין? לדוגמה: אישה גילתה לאחר עשר שנים שבעלה לשעבר הסתיר ממנה כספים במהלך הדיונים על חלוקת הרכוש. האם היא יכולה לתבוע את חלקה כעת? 2014-06-22T13:46:24+03:00

תקופת ההתיישנות המקובלת היא שבע שנים. במקרה שמבקשים להגיש תביעה לאחר תקופה ארוכה (גם אם עוד לא חלה התיישנות) יש להצדיק בפני בית המשפט את העיכוב בהגשת התביעה. כאשר התגלה לתובע או לתובעת מידע חדש שלא היה ידוע לו עד אז (למשל כספים שקיומם הוסתר ממנו) ההתיישנות לא חלה והוא יכול להגיש תביעה על סמך המידע החדש גם לאחר זמן רב.

עורך דין לענייני משפחה יעקב בלס

נעים להכיר – עורך דין יעקב בלס:

בוגר הפקולטה למשפטים (1994) באוניברסיטת תל אביב ועורך דין גירושין מוסמך (1996). לעו"ד בלס ניסיון עשיר באלפי תיקים בתחום של גירושין ודיני משפחה, הכוללים הופעות בבתי משפט לענייני משפחה ובבתי דין רבניים, ערעורים בערכאות השונות ועוד. עו"ד בלס השיג תקדימים רבים – ובפרט תקדים בנושא מזונות קטינים שניתן בשנת 2002 – וכן צבר פרסומים בעיתונות והתראיין בתכניות רדיו.

משרד עורכי דין יעקב בלס מציע מגוון רחב של שירותים משפטיים, במספר תחומי עיסוק עיקריים:

דיני משפחה וענייני גירושין, דיני מקרקעין ונדל"ן, משפט פלילי ועוד. כמו במרבית משרדי עורכי דין אחרים, גם במשרד עו"ד בלס ניתן לקבל – בנוסף – שירותי ייצוג בבתי משפט ובבתי דין שונים (ליטיגציה), בהתאם לנושא הנדון בכל תיק.

לקבלת ייעוץ בנושא דיני משפחה השאירו פרטים בטופס או חייגו
טלפון: 052-2927602 | 03-6521605 (יעקב בלס)

  Call Now Button
  שאל אותנו שאלה

  שאל אותנו שאלה

   לייעוץ משפטי צרו קשר

   לפגישת ייעוץ התקשרו:

   052-2927602

   03-6521605

   או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס

    דילוג לתוכן