זמני שהות (הסדרי ראיה) ומשמורת

זמני שהות (הסדרי ראיה) ומשמורת 2018-01-24T11:34:36+03:00
לאחר שבעלי הוציא אותי ואת בתי מהבית עברתי להתגורר אצל הוריי והתחלתי בתהליך גירושין. קבעו לנו פגישת גישור. כרגע אין הסדרי ראייה והאב מבקש שהילדה תישן אצלו לפעמים. האם אני חייבת לתת לו לקחת אותה למרות החששות שלי שלא יחזיר לי אותה? 2017-10-15T17:56:26+03:00

אם אין פסק דין או החלטה בעניין הסדרי הראייה הרי שאת לא חייבת לציית לבקשותיו אם כי רצוי שיקבעו הסדרי ראייה בן האב לביתו למען טובת הילדה.

האם זכותה של האם לכפות על האב להלין אצלו את הילדה, למרות שמקום מגוריו אינו מתאים? ועבודתו במנעולנות דורשת זמינות של 24/7 ? בעת החתימה על הסדרי הראייה, לפני כארבע שנים, עסק האב בתחום המוסיקה ועתה הסב את עיסוקו ויש לו בעיה להלין את הילדה בשעות הלילה כשהוא נקרא לעבודה. 2017-10-15T17:51:48+03:00

האישה אינה יכולה לכפות על האב להלין את הילדה אך אי הלנת הילדה יכול להתבטא כהפרה של הסכם הגירושין ואז תוכל האישה לעתור בתביעה להגדלת מזונות. על האב להגיש תביעה לשינוי הסדרי הראייה לבית המשפט. ואז סביר שיאשרו לו את השינוי.

האם בזמן שהאב בטיול בחול הוא עדיין מחויב להסדרי הראיה? 2016-11-17T15:38:18+03:00

אם האב טס לחו"ל לעיתים רחוקות אז למרות שהוא מחויב לא ניתן לפעול נגדו בסנקציות. אך אם מדובר בנסיעות תכופות ניתן לפעול נגדו בסנקציות.

האם אפשר לתבוע שההורה הלא משמורן, יראה את ילדיו רק בנוכחות ובהשגחת ההורה המשמורן? 2016-11-17T15:37:46+03:00

אפשר אך הסיכוי שבית המשפט יעתר לצעד שכזה הוא נמוך מאחר ויש להורה שאמור לקבל את הקטין במסגרת הסדרי הראייה הזכות לראות את הילד ללא נוכחות ההורה המשמורן. מזאת גם מכוח הכלל של טובת הילד אשר יש לו זכות לזמן איכות עם ההורה השני.

1. האם ניתן לשנות את תדירות המפגשים, שנקבעו בזמני שהות (הסדרי ראיה)? הילדים לא רוצים לפגוש את אביהם בתדירות גבוהה. 2. האם אב, בזמן ביקוריו, רשאי לקבוע לילדיו היכן להיפגש, למרות התנגדותם? 2016-11-17T15:35:43+03:00

1. ניתן לשנות את התדירות על ידי הסכם בין הצדדים שיאושר בבית המשפט או ל ידי הגשת תביעה לבית המשפט בהעדר הסכם.
2. לא המפגשים יערכו לפי מה שנקבע בהסכם או בפסק הדין. אם לא נקבע והילדים לא מסכימים צריך לפנות לבית המשפט.

1. במידה והורה יבקש, בצוואה שלו, כי הוריו ייהנו מזכויות של זמני שהות (הסדרי ראיה) עם נכדיהם, האם הצוואה תכובד? 2. האם צוואה, שמבקשת כי ימונה אפוטרופוס נוסף לילד, תכובד? 2016-11-17T15:29:00+03:00

1. לא אין אפשרות לכפות על ההורה השני לקיים זמני שהות (הסדרי ראיה) ולכן אין משמעות משפטית לסעיף כזה.
2. לא בכל מקרה היא לא תכובד. שכן בודקים את טובת הילד. ועם טובת הילד מחייבת מינוי אפוטרופוס נוסף אז ימנו לקטין אפוטרופוס.

מה עושים, במקרה ואב מפר את הסדרי הראייה? כלומר, מסרב לראות את ילדיו, אינו מתקשר ואינו מתעניין בהם כלל? 2016-11-17T15:26:08+03:00

ניתן להגיש תביעה להגדלת מזונות ולטעון כי כל הנטל הכלכלי רובץ על כתפיה של האישה.

מה אפשר לעשות, במידה והורה אינו מאפשר לסבא וסבתא לפגוש את נכדיהם, במשך שנים ארוכות? 2016-11-17T15:25:47+03:00

זאת בעיה מכוון שהחוק לא מסדיר הסדרי ראייה בין הסבא והסבתא ובין הנכדים.

לאב נקבעו הסדרי ראייה, אך אמו היא זו שלוקחת את הילדים ומטפלת בהם. האם זה חוקי? 2016-11-17T15:21:00+03:00

אם בפסק הדין נכתב שעל האב לקחת את הקטינים אזי האב פועל בניגוד להסכם אם הוא שולח את אימו במקומו.

האם אב מחויב לקחת את ביתו ללינה, מכיוון שבהסכם רשום ש"האב רשאי לקבל את הילדה ללינה פעם בשבוע…"? 2016-11-17T15:20:30+03:00

כן הוא מחוייב. כיום ביתי המשפט קובעים חובה לקחת את הקטינים למרות שרשומה המילה, רשאי.

1. האם אב יכול להחליף את הימים שנקבעו לו בהסדרי הראיה, למרות התנגדות גרושתו? 2. במידה ואב מגיע לבקר את ילדיו בימים אחרים מאלו הנקובים בהסדרי הראייה, האם גרושתו יכולה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולבקש להטיל עליו סנקציות? 3. האם אב שעבר לגור בעיר מרוחקת מילדיו, יכול לבקש לשנות את הסכם הגירושין, בתואנה שההסכם אינו הוגן כלפיו? 4. האם אב יכול לשנות את הסכם הגירושין למשמורת משותפת? 2016-11-17T15:16:30+03:00

1. כן רק במסגרת הגשת תביעה מתאימה לבית המשפט.
2. היא יכולה להגיש בקשה כנגד הבעל בגין הפרת פסק הדין וגם לבקש סנקציות.
3. כן האב יכול להגיש בקשה לשינוי הסדרי הראייה בטענה שהוא גר במקום מרוחק ממגורי הקטינה.
4. כן אם טובת הקטינה מתיישבת עם פסיקת משמורת משותפת אז יש עילה להגשת תביעה למשמורת משותפת.

האם אישה, שבעלה לשעבר עבר להתגורר בעיר מרוחקת, צודקת באומרה שהמעבר מהווה עילה לשינוי הסדרי הראייה עם ביתה הפעוטה?האם אישה, שבעלה לשעבר עבר להתגורר בעיר מרוחקת, צודקת באומרה שהמעבר מהווה עילה לשינוי הסדרי הראייה עם ביתה הפעוטה? 2016-09-14T14:46:10+03:00

כן, האישה צודקת בתנאי שהמעבר גורם לטלטול הקטינה ופוגע בטובתה של הקטינה אחרת אין עילה לשינוי הסדרי הראיה.

אב התחייב בהסכם גירושיו, כי במידה ולא יעמוד בהסדרי הראייה ויבוא לאסוף את הילדים, ייקנס. האב טס לחו"ל למספר שבועות ולא עמד בהסדרי הראייה. האם פנתה לרשם, שטען שאין הוכחה לכך שהאב לא עמד בהסדרי הראייה. מה ניתן לעשות? 2016-09-14T14:46:06+03:00

צריך להביא לרשם הוכחה שהאב לא היה במועד הקבוע לו על פי הסכם הגירושין על ידי תיעוד כלשהו (עדים, סרט וידאו, מסמך תצהיר וכו').

האם מותר לאם למנוע מהאב לראות את ילדיו, למרות שלא הוגשה תביעת גירושין, אין הסדרי מזונות וגם לא צו מניעה? 2016-09-14T14:45:36+03:00

האב יכול לראות את ילדיו ללא כל מניעה שכן מעמדו אינו פחות משל האם.

אב אינו עומד בהסדרי ראייה שנקבעו לו. האם אשתו לשעבר יכולה לסרב שהאב ייקח את ביתו ללון בביתו, מכיוון שאינו עומד במסגרת השעות והימים שנקבעו בהסדרי הראייה? האם אותו אב גרוש, רשאי לקחת את ביתו ללון בביתו, למרות שאין בביתו מיטה עבורה? 2016-09-14T14:45:42+03:00

לא, האישה לא יכולה לקחת את החוק לידיה. היא יכולה לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה לפי פקודת בזיון בית המשפט.

לגבי השאלה השנייה, כל עוד פסק הדין מאפשר לו לקחת את הקטינה הוא יכול לקחת את הקטינה. יחד עם זאת ניתן אם רוצים, לפנות לגבי המיטה לבית המשפט.

האם גרוש יכול למנוע מגרושתו לעבור עם ילדיה הקטינים למיקום מרוחק? 2016-09-14T14:45:48+03:00

כן, גרוש יכול למנוע מעבר הקטינים למקום מרוחק בטענה שהמעבר פוגע בטובת הקטינים וכן פוגע באכיפת הסדרי הראייה בין הגרוש לבין הקטינים.

האם סבתא יכולה לדרוש הסדרי ראייה עם נכדה הקטין, מכיוון שהוריו מסרבים להניח לה להתראות עמו? 2016-09-14T14:49:01+03:00

לא. היא אינה רשאית לתבוע זמני שהות (הסדרי ראיה), אלא רק בהסכמת ההורים.

אב מחזיר את בנו הפעוט לאמו בשעת ערב מאוחרת ושנת הלילה שלו נהרסת. בהסכם נקבע להשיב את הילד בשעה סבירה. מהי שעה סבירה עפ"י חוק? 2016-02-23T22:29:04+03:00

שעה סבירה היא 19:30-20:00. אם הפעוט רגיל להירדם קודם לכן, מומלץ לשנות את ההסכם ולציין בו שעה מדויקת.

הסבתא מעולם לא ראתה את נכדיה הקטינים. האם תוכל לעשות זאת בהצגת צו מבית הדין הרבני? 2016-09-14T14:45:18+03:00

במידה וביהמ"ש הרבני מאשר – כן.
במידה ואינו מאשר וגם ההורים אינם מאשרים – לא.

האם בן הזוג יכול למנוע מבן הזוג השני את לקיחת הילדים לביקור הסב והסבתא? 2015-05-04T20:28:57+03:00

אלא אם כן בידי בן הזוג צו מבית המשפט, הוא אינו יכול למנוע ביקור אצל הסב והסבתא.

האב עובד במשמרות ומבקש לקבוע זמני שהות (הסדרי ראיה) משתנים בהתאם ללוח הזמנים שלו ולמשמרות שלו. האם זה אפשרי? 2016-09-14T14:42:49+03:00

רק אם יש הסכמה בין ההורים על כך והילדים לא נפגעים מכך. עם זאת, לילדים עדיף זמני שהות (הסדרי ראיה) קבועים על מנת ליצור להם מסגרת יציבה ולכן יש עדיפות מובהקת לזמני שהות (הסדרי ראיה) קבועים ולא הסדרים שמשתנים בהתאם ללוח הזמנים של האב.

האמא של הילד המשותף מבקשת לעבור דירה לעיר אחרת ואילו האב לא יוכל לבוא לבקר אותו שם בהתאם להסדרי הראיה שנקבעו בגלל בעיות שונות שמונעות ממנו את הנסיעה. מה הוא יכול לעשות? האם הוא יכול למנוע ממנה לעבור דירה? 2016-09-14T14:41:31+03:00

האב צריך להגיש במהירות בקשה לבית המשפט להוצאת צו מניעה כנגד מעבר הדירה. לאחר מכן יש לנסות להגיע להסכמה עם האם בדבר הסדרי הראיה.

כאשר יש ילדים משותפים וזמני שהות (הסדרי ראיה) – האם ניתן לעבור דירה לעיר אחרת? 2016-09-14T14:39:50+03:00

כל עוד מעבר הדירה איננו משפיע על הסדרי הראיה, אין מניעה לעבור לעיר אחרת. אם המעבר משפיע לרעה על הסדרי הראיה אזי ישנה בעיה. במקרה שכזה מומלץ להתייעץ עם עורך דין כדי לדעת מהם הצעדים שאותם יש לבצע במקרה שכזה.

האם ניתן לשנות זמני שהות (הסדרי ראיה) שנקבעו בהסכם גירושין? 2016-09-14T14:38:29+03:00

כן, אבל רק בתנאים מסוימים. ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לשנות את הסדרי הראיה אבל יש להוכיח שהנסיבות מצדיקות זאת.

: לאחר הגירושין נקבעו זמני שהות (הסדרי ראיה). האב איננו עומד בהם ובימים שהוא אמור לקחת את הילדים, הוא לא עושה זאת. האם זו עילה לתביעה להגדלת דמי מזונות? 2016-09-14T14:45:58+03:00

כן. אי עמידה בהסדרי הראיה מטילה על האם עומס כלכלי גדול יותר – הילדים נמצאים אצלה יותר מזן ממה שנקבע – ולכן היא יכולה לטעון לשינוי בנסיבות ולתבוע הגדלת מזונות.

אי כיבוד זמני שהות (הסדרי ראיה): האם להורה המשמורן מותר להתעלם מהסדרי הראיה שנקבעו ולמנוע מההורה האחר לראות את הילד אם להורה האחר יש בת זוג חדשה? מה ניתן לעשות במקרה שכזה? 2014-06-29T17:55:41+03:00

אסור להורה המשמורן להתעלם מהסדרי הראיה שנקבעו או לבטל אותם כיוון שלהורה האחר בן זוג חדש או בת זוג חדשה, שכן  טובת הקטין היא להמשיך ולראות את אביו או אימו ללא קשר לעובדה שיש לו או לה בן/בת זוג חדש/ה.

במקרים של מניעת זמני שהות (הסדרי ראיה) יש לפנות בתלונה למשטרת ישראל על הפרת צו שיפוטי. כמו כן יש להגיש בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט (הפרת זמני שהות (הסדרי ראיה) נחשבת לביזיון בית המשפט) כך שבית המשפט יכוף על הצד המפר קנס כספי או מאסר על כל הפרה.

הוצאות עקב זמני שהות (הסדרי ראיה): האם הוצאות שנגרמות עקב זמני שהות (הסדרי ראיה) (למשל: הוצאות על דלק במקרה שההורים הפרודים גרים רחוק זה מזה) צריכות להתחלק שווה בשווה בין הצדדים? האם ניתן לחשב אותן כחלק מתשלום המזונות? 2014-06-29T17:39:47+03:00

אם הוצאות הדלק ו/או כל הוצאה אחרת מפורטות (בהסכם הגירושין או בפסק הדין)  כהוצאות שצריך להתחלק בהן שווה בשווה בין הצדדים, אז הן מחולקות. אם נושא זה לא הוסדר, לא ניתן  לחלק את ההוצאות ולא ניתן לחשב אותן כחלק מתשלום המזונות. מכל מקום, אם אין הסכמה בעניין זה, ניתן לטעון בבית המשפט לעניין מרחק המגורים בין הצדדים וסביר להניח שבית המשפט יתייחס לעניין זה ויחלק את ההוצאות ביחס כזה או אחר.

האם חובה על הורה משמורן לאפשר להורי ההורה האחר (סבא או סבתא) לראות את הילד? האם יש זמני שהות (הסדרי ראיה) לסבים וסבתות? 2014-06-09T18:56:28+03:00

אין חובה על הורה משמורן לאפשר לסבא ולסבתא לראות את הנכדים שלהם אלא אם כן ישנו פסק דין של בית משפט שמעניק להם זמני שהות (הסדרי ראיה) קבועים.

עורך דין לענייני משפחה יעקב בלס

נעים להכיר – עורך דין יעקב בלס:

בוגר הפקולטה למשפטים (1994) באוניברסיטת תל אביב ועורך דין גירושין מוסמך (1996). לעו"ד בלס ניסיון עשיר באלפי תיקים בתחום של גירושין ודיני משפחה, הכוללים הופעות בבתי משפט לענייני משפחה ובבתי דין רבניים, ערעורים בערכאות השונות ועוד. עו"ד בלס השיג תקדימים רבים – ובפרט תקדים בנושא מזונות קטינים שניתן בשנת 2002 – וכן צבר פרסומים בעיתונות והתראיין בתכניות רדיו.

משרד עורכי דין יעקב בלס מציע מגוון רחב של שירותים משפטיים, במספר תחומי עיסוק עיקריים:

דיני משפחה וענייני גירושין, דיני מקרקעין ונדל"ן, משפט פלילי ועוד. כמו במרבית משרדי עורכי דין אחרים, גם במשרד עו"ד בלס ניתן לקבל – בנוסף – שירותי ייצוג בבתי משפט ובבתי דין שונים (ליטיגציה), בהתאם לנושא הנדון בכל תיק.

לקבלת ייעוץ בנושא דיני משפחה השאירו פרטים בטופס או חייגו
טלפון: 052-2927602 | 03-6521605 (יעקב בלס)

  Call Now Button
  שאל אותנו שאלה

  שאל אותנו שאלה

   לייעוץ משפטי צרו קשר

   לפגישת ייעוץ התקשרו:

   052-2927602

   03-6521605

   או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס

    דילוג לתוכן