המדריך המלא להסכם ממון

המדריך המלא להסכם ממון 2017-05-07T11:27:32+03:00

בדרך כלל, הסכמים נועדו להסדיר זכויות מכאן ואילך, כאשר בכל הסכם שמוכר לציבור הרחב, ישנם מספר מנגנונים לביטולו. עם זאת, במאמר שלהלן נעסוק בהסכם מסוג אחר, שונה מההסכמים שאנו נוהגים לערוך. ההסכם אשר בו נעסוק במאמר זה, הוא הסכם שנערך היום, אך יתכן שלעולם לא יעשה בו שימוש. לעומת זאת, יתכן ויעשה בו שימוש בעוד 30 שנים מיום החתימה עליו. כזה הוא הסכם ממון.

הסכם ממון הוא הסכם שנערך בין בני זוג, שתפקידו ותכליתו להסדיר את סוגיית הרכוש המשותף של בני הזוג בעתיד, ביום שבו יבקשו בני הזוג להיפרד או להתגרש. זהו הסכם שכדי לבטל אותו נדרשת בדרך כלל הסכמה בכתב, או תביעה נפרדת לבית המשפט. משום שזהו הסכם מיוחד, אזי יש לאשר אותו בפני ערכאה שיפוטית (או נוטריון). כאמור מדובר בהסכם שייתכן והצדדים בו מעולם לא יעשו בו שימוש. שבמאמר שלהלן נסביר מהו הסכם ממון, מהם היתרונות והחסרונות של הסכם ממון ואילו דברים חשוב לדעת על הסכם ממון והכל לנוחיותכן\ם הגולשים והגולשות.

הסכם ממון

הערה לפני שנתחיל – המאמר שלהלן הוא מאמר כללי שלא מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. לצורך קבלת ייעוץ משפטי, ניתן לפנות למשרדנו ולתאם פגישת ייעוץ.

הליך הגירושין ממבט על:

הסכם ממון הוא למעשה נגזרת מהליך חלוקת הרכוש, כאשר אותו הליך הוא חלק מההליך הגדול הנקרא "הליך הגירושין". על מנת להבין לעומק מהו הסכם ממון, חשוב להבין את הבסיס ולכן בחלק שלהלן נסביר בקצרה מהו הליך הגירושין ואלו הליכים כלולים בהליך הגירושין. לאחר שנבין את הבסיס, נעבור לדיון ממוקד יותר בענייני חלוקת רכוש בין בני זוג ולאחר מכן נעבור לדון בדין לגבי הסכמי ממון:

הליך גירושין הוא בעצם כינוי כולל לכל הנושאים שאותם יש להסדיר במהלך הגירושין. הנושא הראשון שאותו יש להסדיר הוא עצם הגירושין לגופם. בישראל, ענייני גירושין ונישואין נערכים בהתאם לדין הדתי-אישי שחל על בני הזוג. כלומר, בני זוג יהודים המבקשים להתגרש בארץ, צריכים להגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני.

בניגוד לסברה רווחת, תביעת גירושין לבית הדין הרבני היא תביעה משפטית לכל דבר ועניין. יש להגיש במסגרתה כתב תביעה. על הצד השני להגיש את הגנתו ועל הצד המבקש את הגירושין להוכיח כי יש לו בנסיבות העניין עילת גירושין מבין עילות הגירושין המוכרות במשפט העברי, כמו עילת בגידה, עילת מעשה כיעור, עילת פגם הגופני ועוד. במסגרת תביעת הגירושין, בית הדין עשוי לשמוע ראיות, כלומר, לזמן עדים מטעם הצדדים וגם את הצדדים עצמם. במידה ובית הדין הרבני יתרשם כי אכן הוכחה עילת גירושין, אזי הוא יורה על מתן גט וסידור גט. בשולי הדברים נעיר, כי אפשר להימנע מתביעת גירושין באמצעות עריכת הסכם גירושין – אשר יסדיר בהסכמה את רצונם של בני הזוג להתגרש. במקרה כזה, תביעת הגירושין תהיה זולה, מהירה ויעילה יותר.

עוד הליך משנה הכלול במסגרת הליך הגירושין, הוא הליך מזונות ילדים. ככלל, האב חייב באופן מוחלט במזונות ילדיו, במידה ומדובר במזונות מדין חובה. דהיינו, ההוצאות הבסיסיות הנדרשות לצורך הגידול השוטף של הילדים (ישנן מזונות גם מדין צדקה, אשר לא נרחיב עליהם במאמר זה). כלומר, על האב לשאת בסכום כספי חודשי לשם הבטחת קיומם הכלכלי ההולם של ילדיו. תביעת מזונות מתבררת בפני בית הדין הרבני, או בפני בית המשפט לענייני משפחה, שיש לו סמכות מקבילה לעסוק בענייני מזונות. גם את סוגיית המזונות יכולים בני הזוג להסדיר באמצעות הסכם.

הליך משנה נוסף הנוגע להליך הגירושין, הוא הליך משמורת הילדים והסדרי הראיה. משמורת היא כינוי לאחריות המוטלת על אחד מההורים לשמש בתור משמורן, כלומר – להיות אחראי באופן קבוע ושוטף על גידול הילדים. ההורה השני הלא משמורן יזכה לזמני שהות (הסדרי ראיה), כלומר – ימים קבועים במהלך השבוע וגם סופי שבוע קבועים שבהם יישא באחריות לגידול הילדים.

עוד אפשרות שעומדת להורים בכל הנוגע לענייני משמורת היא לקיים משמורת משותפת. במקרה כזה, האחריות לגידול הילדים תחולק באופן שווה ושני ההורים יזכו בזמן שווה בקרב ילדיהם, על כל המשתמע מכך מבחינת אחריות הורית. ענייני משמורת ילדים יכולים להתנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה, אשר יש לו הסמכות לכך, או לחילופין, במידה ואחד מבני הזוג הגיש תביעת גירושין הכורכת עמה גם את סוגיית המשמורת, אזי "קונה" בית הדין הרבני סמכות לעסוק גם בענייני משמורת ילדים, למרות שבאופן רגיל אין לו סמכות לעסוק בתחום זה.

עוד נושא שעל בני הזוג להסדיר, הוא סוגיית הרכוש המשותף, כפי שנסביר בחלק הבא.

חלוקת רכוש בין בני זוג:

כדי להבין לעומק מהו הסכם ממון ומה הדין החל על הסכמי ממון, יש להבין מהו הדין החל על חלוקת רכוש בין בני זוג במסגרת הליך גירושין. כעיקרון, ענייני ממון בין בני זוג מוגדרים בחוק הנקרא חוק יחסי ממון, התשל"ג-1973 (להלן: "חוק יחסי ממון"). כאשר בני זוג חיים יחדיו תחת אותה קורת גג ומקיימים משק בית משותף ומקיימים חיי משפחה, הרי שבין היתר הם צוברים רכוש משותף. במידה ובני הזוג חיים בזוגיות, הרי שחלוקת הרכוש המשותף אינה רלוונטית. עם זאת, בעת גירושין השאלה "מי מבני הזוג יקבל מה", רלוונטית ביותר, משום שעל בני הזוג להסדיר מי מהם ייהנה מהרכוש המשותף ואיזה סוג של רכוש יחולק ביניהם.

בתור עורכי דין לגירושין, אנו נתקלים בכך שענייני הרכוש המשותף עשויים להוביל בני זוג שהאמינו שיוכלו להתגרש בקלות באמצעות עריכת הסכם, להליכים משפטיים ארוכים ומורכבים ולעיתים אף שלא לצורך.

בהתאם לחוק יחסי ממון, בעת פרידה או גירושין (או, כלשון חוק יחסי ממון, הפקעת נישואין), ייערך הסדר הנקרא "איזון משאבים". בשפה אחרת: חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג תהיה חלוקת רכוש שווה. עם זאת, לפני שאנו פונים לחלוקת הרכוש לגופה, יש להכריע מה נכלל במסת הרכוש המשותף וגם על כך משיב חוק יחסי ממון. הרכוש שלהלן לא נלקח בחשבון במסגרת הסדר איזון המשאבים – קצבת נכות שאותה מקבלים בני הזוג (לחוד), קצבת זקנה, רכוש שהתקבל אצל אחד מבני הזוג במתנה או בירושה ורכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין. כך שכל רכוש שלא מוחרג בהתאם לחוק יחסי ממון, יילקח בחשבון במסגרת הסדר איזון המשאבים, לרבות קרנות פנסיה, חסכונות, קרנות השתלמות, קופות גמל, מוניטין עסקי, קניין רוחני ועוד. חוק יחסי ממון נוקט במונח "כלל הרכוש המשותף", דהיינו, כל הרכוש המשותף למעט סוגי הרכוש שהזכרנו לעיל.

עתה, לאחר שהגדרנו מהו הרכוש המשותף הנלקח בחשבון במסגרת הסדר איזון המשאבים, נוכל להגדיר בדיוק כיצד נערכת אותה חלוקת רכוש. כלומר, חוק יחסי ממון קובע כי במסגרת איזון המשאבים, לוקחים את כלל הרכוש המשותף ועורכים בין בני הזוג חלוקה שווה, בין אם חלוקה בעין ובין אם חלוקה של ערך הרכוש. עם זאת, אומנם ברירת המחדל החוקית היא חלוקת רכוש שווה, אך ישנם שני חריגים לאותה ברירת מחדל.

החריג הראשון מוגדר בסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון ומעניק לבית המשפט את הסמכות לחרוג מכלל החלוקה השווה וזאת בהתאם לבקשת אחד הצדדים ובהתחשב בהכנסתם ובמסת הרכוש העומדת לרשותם. בית המשפט לא יסטה מהסדר איזון המשאבים, אלא רק במקרים מיוחדים, אך עדיין הסמכות הזו קיימת ושרירה. החריג השני מתייחס לסיטואציה שבה בני הזוג עורכים הסכם ממון. כלומר, בהתקיים הסכם בין בני הזוג, אשר במסגרתו נקבעה ביניהם חלוקת רכוש שונה מברירת המחדל בהתאם לחוק יחסי ממון, אזי הסכם הממון יחייב ולא הוראת הדין. להרחבה על הסכמי ממון, בחלק הבא.

הסכם ממון – מהו?

הסכם ממון הוא למעשה אחד החריגים להסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון. אך עדיין נשאלת השאלה – מה זה הסכם ממון?

סעיף 1 לחוק יחסי ממון מגדיר הסכם ממון כדלקמן: "הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם ממון) ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב". במילים אחרות, הסכם ממון הוא הסכם אשר נערך בין בני הזוג, אשר תפקידו להסדיר את חלוקת הרכוש העתידית בין בני הזוג ביום פרידה. זהו הסכם שעליו ניתן לחתום לפני הנישואין וגם במהלך חיי הנישואין וכן גם כאשר מדובר בבני זוג הידועים בציבור שאינם נשואים. בניגוד להסכמים אחרים, הסכם ממון הוא הסכם לשעת חירום. הוא לא הסכם שאמורים לעשות בו שימוש באופן רגיל, אלא רק במקרה שבו בני הזוג מבקשים להתגרש או להיפרד.

הסכם ממון הוא גם הזדמנות לאפשר לבני הזוג לשמור על רכושם. לדוגמא, ניתן להסכים במסגרת הסכם ממון על חלוקת רכוש שונה מהחלוקה הקבועה בחוק יחסי ממון. אפשר לקבוע במסגרת הסכם ממון, על מתן רכוש משותף רק לאחד מבני הזוג, למרות שבהיעדר הסכם ממון אותו רכוש משותף היה מחולק בין בני הזוג באופן שווה.

כאמור, הסכם ממון הוא הסכם מיוחד ולכן יש לערוך אותו באופן מעט שונה מהאופן שבו בדרך כלל עורכים הסכמים. למשל, הסכם ממון חייב להיערך בכתב. הסכם ממון שלא נערך בכתב אלא הוסכם בעל פה, הוא הסכם ממון שאין לו שום תוקף. זאת ועוד, הסכם ממון הוא הסכם שיש לאשר בפני ערכאה שיפוטית, דהיינו- יש להגישו לבית המשפט לענייני משפחה. במסגרת הגשת תביעה לאישור הסכם ממון, על בית המשפט לערוך בירור עם בני הזוג האם הם מבינים את משמעותו של ההסכם והאם הם מעוניינים בו. נדיר שבית המשפט לא מאשר הסכמי ממון, אך עצם הביקורת השיפוטית מחזקת אותו לעומת הסכמים אחרים ולכן גם קשה יותר לבטל הסכם ממון. שינוי של הסכם ממון יכול להיערך גם כן, רק בכתב בין בני הזוג.

לא אחת אנו נשאלים על ידי לקוחות האם בכלל כדאי לערוך הסכם ממון. לתשובה לשאלה הזו יש מספר משתנים. לרוב, הסכם ממון שנערך ברצון ותוך הבנת המשמעויות שלו, הוא דבר נכון מאוד. עם זאת, ישנם גם חסרונות להסכם ממון, כפי שגם נסביר בהמשך. נציין כי כל מקרה נבחן לגופו בהתאם לנסיבות העניין, מקצועם של בני הזוג, מסת הרכוש העומדת לרשותם ועוד מספר רב של שיקולים. לכן, לא ניתן להציג מראש תשובה לשאלה, האם בכל מקרה כדאי לערוך הסכם ממון, אלא כל מקרה נבחן בהתאם לנסיבות העניין.

החסרונות בעריכת הסכם ממון:

הבה נסקור מעט מהחסרונות הנלווים להסכם ממון, כדלקמן:

הסכם ממון עשוי לפגוע באמון בין בני הזוג: בני זוג רבים מתארים כי עצם הדרישה של בן הזוג לערוך הסכם ממון, מביאה לפגיעה באמון. אומנם, יתכן שדרישה לערוך הסכם ממון יכולה להביא לתחושת אי אמון קלה או חוסר שביעות רצון בין בני הזוג. מצד שני, התבוננות ריאלית במציאות מעידה, כי אחוז הגירושין הוא גבוה מאוד ובכלל זה העובדה שבתקופת זמן מסוימת יש אהבה רבה, לא בהכרח מעידה שכך יהיה גם בעתיד. למרות שזהו חיסרון טבעי שמתלווה להסכמי ממון, עדיין היתרונות עולים על החסרונות.

הסכם ממון לא תמיד משקף נכונה את האינטרסים של בני הזוג: לא פעם אנו נתקלים בהסכמי ממון שלא בהכרח משקפים את האינטרסים האמתיים של בני הזוג. דהיינו, לעיתים הסכמי ממון הם תוצאה של רצון של צד אחד חזק מבחינה כלכלית, מול צד שני שהוא חלש מבחינה כלכלית. אי לכך, הסכמי ממון לעיתים משקפים רצון להגן על אינטרסים כלכליים של צד אחד והתוצאה היא שהסכם הממון מותיר את הצדדים בדיוק באותו המצב שהיה לפני הנישואין או הזוגיות וזהו חיסרון.

היתרונות בעריכת הסכם ממון:

מניעת סכסוכים: הסכם ממון שאכן משקף נאמנה את האינטרסים של בני הזוג ואכן נערך מרצון אמתי, עשוי לחסוך לבני הזוג ביום פקודה, ריבים רבים ועלויות כספיות רבות. לכן, הסכם ממון הוא כלי יעיל למניעת סכסוך עתידי.

הסכם ממון מהווה מנגנון לפתרון סכסוך: גם אם קיימת מחלוקת בין בני הזוג, הרי שהסכם ממון מהווה בדיוק את המנגנון לפתרון הסכסוך. בהיעדר הסכם ממון, יכולים בני הזוג למצוא את עצמם במחלוקת לגבי טיבו של הרכוש המשותף ובכלל זה לגבי הזכויות של כל אחד מהם ברכוש המשותף. הסכם ממון מהווה מנגנון מוקדם ומוסכם לפתרון כל סכסוך בענייני הרכוש המשותף.

הסכם ממון יוצר וודאות עתידית: אין ספק שאחד הדברים שחשובים לנו כבני אדם ובמסגרת הזוגיות שלנו, הוא הוודאות. הסכם ממון הוא בדיוק הכלי שיוצר וודאות, משום שהוא מתווה מראש את הזכויות שמוקנות לבני הזוג בכל הנוגע לרכוש המשותף. כלומר, במהלך חיי הזוגיות, בהתקיימו של הסכם ממון, יידעו בני הזוג בדיוק מה תהיינה הזכויות שלהן\ם בעת פרידה וכך שני בני הזוג ייהנו מוודאות שכל כך חשובה בכל תחום בחיים ובמיוחד במסגרת הזוגיות.

מה חשוב לכלול במסגרת הסכם ממון?

כפי שתיארנו עד כה, הסכם ממון הוא הסכם מיוחד, המצריך גם אישור מיוחד ובוודאי שגם צריך להיערך בהתאם לנסיבות העניין, רצונם של בני הזוג והאינטרסים שלהם. להלן נסקור כמה מהתנאים שחשוב לכלול לרוב הסכמי ממון. בנקודה זו נעיר כי אחד הדברים החשובים ביותר שכדאי לעשות אם אתם\ן מעוניינים\ות לערוך הסכם ממון, הוא לפנות לעורך דין משפחה בעל ניסיון.

דירת מגורים: אחד הנושאים המורכבים והחשובים ביותר במסגרת ענייני ממון בין בני זוג, הוא דירת המגורים. בדרך כלל דירת המגורים היא גם הרכוש החשוב ביותר שיש לבני הזוג. בעת פרידה או גירושין, השאלה כיצד תחולק דירת המגורים, רלוונטית ביותר.

מצד אחד, המשכנתא שאותה משלמים בני הזוג, עדיין ממשיכה להיות משולמת מהחשבון המשותף של בני הזוג או באמצעות החשבון של אחד מבני הזוג. מצד שני, יש להבטיח לבני הזוג ובמיוחד לבן הזוג המשמש כהורה משמורן, קורת גג. אי לכך, במסגרת הסכם ממון, חשוב מאוד להסדיר מה יהיה דינה של דירת המגורים של בני הזוג, מי ימשיך לשאת בנטל המשכנתא ומה תהיה המשמעות של הישארותו של אחד מבני הזוג בדירת המגורים. כמו כן חשוב לקבוע מנגנון למכירת הדירה בשלב מסוים, במידה וזה יהיה רצונם של בני הזוג.

מוניטין עסקי: סוגיה שלא פעם מביאה בני זוג רבים להליכים משפטיים מורכבים, היא סוגיית המוניטין העסקי. לעיתים תכופות בני זוג מקימים עסקים בנפרד במהלך חיי הנישואין. במידה וחיי הנישואין תקינים, הרי ששני בני הזוג נהנים גם מפירות העסק. אך מה הדין במקרה של פרידה, מה קורה במקרה שבו העסק החל להיבנות בעת שבני הזוג הכירו ומה הדין במקרה של עסק שהוריו של אחד מבני הזוג העניקו לו הלוואה לצורך פיתוחו ועוד נושאים רבים. לכן, הסוגיה העוסקת בהסדרת המוניטין העסקי, היא סוגיה מורכבת, שגם מביאה לאמוציות רבות של שני בני הזוג. לכן אנו ממליצים תמיד להסדירה במסגרת הסכם ממון.

סנקציות בגין אי קיום הסכם: מה הדין במקרה שאחד מבני הזוג לא מקיים את הסכם הממון, או לחלופין מה הדין במקרה שאחד מבני הזוג מסתיר רכוש ועצם ההסתרה מתגלה רק בדיעבד. אלה מקרים מציאותיים, שאנו בתור עורכי דין משפחה נתקלנו בהם. חשוב מאוד לקבוע בהסכם ממון, סנקציות, במקרה שבו מתגלה בדיעבד שאחד מבני הזוג הסתיר מידע או רכוש וכן במקרה שאחד מבני הזוג לא מקיים את הוראות החוזה.

נדגיש כי הרשימה שהצגנו אינה רשימה מלאה ובכל מקרה ניתן להסכים על נושאים אחרים וחשוב גם להסדיר נושאים רבים ונוספים, בהתאם לייעוץ משפטי פרטני שתקבלו.

לסיכום:

הסכם ממון הוא הסכם חשוב מאוד וייחודי, אשר שונה מהותית מהסכמים אחרים שאנו מכירים. הסכם ממון נועד להסדיר את חלוקת הרכוש בין בני זוג, בעת פרידה. הסכם ממון למעשה מהווה ברירת מחדל לכלל הקבוע בחוק יחסי ממון, הגורס כי בעת פרידה הרכוש המשותף של בני הזוג יחולק באופן שווה. הסכם ממון הוא הסכם שיש לאשר בפני בית המשפט לענייני משפחה. לסיום נדגיש, שיש להיעזר בעורך דין משפחה מיומן לצורך עריכת הסכם ממון.

Call Now Button
שאל אותנו שאלה

שאל אותנו שאלה

  לייעוץ משפטי צרו קשר

  לפגישת ייעוץ התקשרו:

  052-2927602

  03-6521605

  או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס

   דילוג לתוכן