דיני משפחה

דיני משפחה 2018-01-24T10:17:00+03:00
אני ובעלי התגרשנו אך לבסוף נשארנו יחד וגם הבאנו עוד ילדה. ברצוננו למחזר משכנתא. האם יתנו לנו? האם הגירושים ישפיעו למרות שאנחנו חיים יחד? 2017-10-15T17:42:18+03:00

עקרונית לא צריכה להיות בעיה אם יש הסכמה משותפת למחזור המשכנתא אך זה תלוי בתנאי הבנק שכן לכל בנק דרישה משלו.

האם בני משפחה יכולים לבקש שינוי באפוטרופסות על הוריהם? 2016-11-17T15:36:27+03:00

כן על ידי הגשת בקשה מתאימה לבית המשפט.

האם דינה של קצבת פוליו כדין פנסיה? האם אישה זכאית לקבל חלק מקצבת הפוליו של בעלה? לאישה אין פנסיה. 2016-11-17T15:36:07+03:00

לא. קצבת נכות אינה מתחלקת לפי החוק.

האם ילדים בוגרים יכולים לתבוע את האב על הוצאת דיבה? 2016-11-17T15:33:12+03:00

כן בהחלט.

האם אב מחויב להשתתף בהוצאות של תרופה שילדו נוטל, למרות שהאב אינו מסכים לנטילת התרופה? 2016-11-17T15:27:22+03:00

כן אם אחד ההורים מסכים לנתינת התרופה לילד ובנוסף זאת ההחלטה של הרופא המטפל. אז יש חובה להשתתף בהוצאות התרופה. יחד עם זאת אתה יכול להביא חוות דעת נגדית של רופא אחר ולהגיש אותה לבית המשפט והוא יכריע. הדרך הפשוטה יותר היא לשכנע את האישה שלא לתת את התרופה.

האם גרושה רשאית לתבוע ולבקש כספים נוספים מבעלה לשעבר, למרות שחלפו כבר מספר שנים והוא עומד להינשא שוב? 2016-11-17T15:26:51+03:00

אם הרכוש נצבר במהלך חיי הנישואין היא יכולה לתבוע את הגרוש בגין אותם הנכסים גם אם הוא עומד להינשא בשנית.

האם זכויותיה של אם חד הורית יפגעו, במידה ושם משפחתו של בנה יהיה על שם משפחתו של האב, למרות שהאם והאב אינם נשואים ומעולם לא חיו יחד? 2016-11-17T15:23:08+03:00

לא, הזכויות לא תפגענה מאחר והחוק מחייב ששם משפחתו של הקטין יהיה על פי שם משפחתו של אביו.

לאילו זכויות זכאים חולי אלצהיימר שמתגרשים מבן או בת זוגם? 2016-11-17T15:19:45+03:00

הזכויות מבעלך לא קשורות למחלתך. שכן מגיע לך מחצית מהזכויות שנצברו מכוח חוק יחסי ממומן או במקרה שלכם אם נישאתם לפני 1973 מכוח הלכת שיתוף הנכסים.

מהן חובותיה של אם גרושה, לילד מעל גיל 18? 2016-11-17T15:17:43+03:00

אין לאם גרושה חובות כלפי ילד מעל גיל 18.

1. האם "איזון משאבים" מחייב גרוש לשלם לגרושתו, למרות שחלה התיישנות בין התביעה המקורית לתביעה המעודכנת? 2. האם על דירה וחנות של המקרקעין, חלה התיישנות לאחר 25 שנים? 2016-11-17T15:12:17+03:00

1. כן איזון משאבים מחייב את הגרוש לשלם לגרושתו כן בתי משפט לענייני משפחה לא מקבלים טענת התיישנות לגבי חלוקת רכוש שנצבר.
2. כן, על חנות ומקרקעין חוק ההתיישנות קובע 25 שנים.

קשישה גרה כבר שנים רבות בביתה עם בנה, אשתו וילדיהם. עקב התעללות נפשית, היא דרשה מהם לעזוב את ביתה כבר פעמים רבות. למרות שהציגה בפניהם מכתב "דרישת פינוי, התראה לפני תביעה" הם מסרבים להתפנות. אין באפשרות הקשישה לשכור עו"ד, מאחר והיא מתקיימת רק מקצבת זקנה. הרווחה אינה יכולה להתערב. האם ניתן להוציא צו פינוי באופן מידי ולקבל סיוע משפטי למעוטי יכולת? 2016-09-14T13:51:12+03:00

ניתן להגיש בקשה לצו הגנה כנגד המשפחה המתעללת או לחילופין להגיש תביעה לסילוקם מהדירה. ההבדל בניהם שצו הגנה הוא מידי אך צריך להוכיח אלימות כנגד הקשישה או סכנה. ותביעה לסילוק היא תביעה ארוכה יותר.

מה נכלל ב"כספי פנסיה", לפי החוק? האם פיצויי פיטורין נחשבים לכספי פנסיה, או כמענק פרישה? האם מענק פרישה נחשב לכספי פנסיה? 2016-09-14T13:49:42+03:00

לא מענק פרישה ולא פיצויי פיטורין נחשבים לפנסיה. אך הם נחשבים בגדר זכויות סוציאליות שמתחלקות בין הצדדים.

האם אם גרושה יכולה לרשום את ילדיה לגן שאינו חרדי, למרות חוסר ידיעתו ולאחר מכן התנגדותו של האב החרדי? 2016-09-14T13:49:14+03:00

לא. האם צריכה את אישור האב לצורך רישום לגן בזרם אחר (לדוגמה חילוני).

האם גרושה שחיה עם ילדיה בדירה שלה ושל בעלה לשעבר, יכולה לסרב לבקשת האב למכור מידית את הדירה ולהתחלק שווה בשווה בתמורה? האישה מעוניינת לחיות בדירה, עד שלילדיה ימלאו 18 שנים. 2016-09-14T13:47:44+03:00

היא יכולה לסרב אך במידה והגרוש יגיש בקשה לבית המשפט רוב הסיכויים שבית המשפט יחייב את האישה במכירת הדירה.

האם אב שמעוניין לטוס עם ילדיו לחו"ל, צריך לקבל את הסכמת גרושתו? האם הגרושה צריכה לאשר את הסכמתה בכתב? 2016-09-14T13:46:19+03:00

כן, האב חייב לקבל את הסכמת הגרושה ורצוי בכתב.

האם אב גרוש צריך לשלם עבור ביגוד, במסגרת מה שכתוב בהסכם, "הוצאות חינוך"? 2016-09-14T13:43:18+03:00

לא. הוצאות חינוך אינם בגדר ביגוד.

אב התחייב לשאת במחצית מהוצאות חריגות (קייטנה, טיפולים רפואיים וכו') ובלבד שייתן את אישורו מראש. האב מתחמק משיחות טלפון והודעות של האם כבר שנה. האם פנתה להוצאה לפועל, שפנו לאב. האב טוען שהוצאות חריגות אלו, לא אושרו מראש ולכן לא יישא בהם. מה ניתן לעשות? 2016-09-14T13:28:42+03:00

אם פסק הדין או הסכם הגירושין קובע באופן מפורש כי צריך את אישורו של האב ופסק הדין אינו מתמודד עם השאלה מה קורה אם האב לא נותן את אישורו אז במצב דברים זה יש צורך לפנות לבית המשפט בתביעה להרחיב את חבותו של האב לתשלום מחצית מההוצאות החריגות גם במקרה שהוא לא נותן את אישורו מטעמים שעמו.

האם לאשה מותר לסלק את בעלה, מהדירה שהם גרים בה בשכירות? 2016-09-14T12:59:27+03:00

אם הבעל רשום בחוזה השכירות לא ניתן לסלקו. באם הוא לא רשום אז על האישה לפנות בתביעה לבית המשפט לסילוק ידו (פינויו) של הבעל מהדירה.

מהו הסכום הכספי, שגבר העומד בפני גירושים אמור לשלם לאשתו? ההסכם עוד לא נחתם. 2016-09-14T12:34:02+03:00

החלוקה מתבצעת על פי הזכויות הכספיות והרכושיות שנצברו בפועל מיום נישואי הצדדים ועד למועד הקרע.

האם אישה יכולה לתבוע מחצית מהדירה שהתגוררה בה עם בעלה לשעבר, למרות שהדירה רשומה על שם אמו (שעודה בחיים)? 2016-09-14T12:27:08+03:00

היא יכולה לתבוע אך הסיכוי להצליח בתביעה כזאת הוא קלוש. זאת מאחר והדירה רשומה על שם אימו של בן הזוג והנטל להוכחת תביעה שכזאת הוא גבוה ביותר.

אילו הליכים ניתן להפעיל, כנגד אישה בהליכי גירושין, שמסרבת לשלם מחצית מהחוב המשותף שצברה בזמן נישואיה? האם ניתן לעקל לה את החשבון? 2016-09-14T12:25:57+03:00

אם ישנו פסק דין ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל אשר במסגרתו ניתן בין היתר לעקל גם את חשבונות הבנק. אחרת לא ניתן לעקל או לפעול לגביית החוב.

האם גרושה יכולה לתבוע את המאהבת של בעלה לשעבר, על כספים שנתן לה (שכ"ד) ועל רכוש שרכש עבורה (רכב)? הרומן התנהל לפני מספר שנים. 2016-09-14T12:24:03+03:00

כן, אבל התביעה צריכה להיות מוגשת גם נגד הבעל וגם נגד המאהבת.

האם הוצאות עבור משק בית, מתחלקות שווה בשווה בין אישה לגבר, ללא שום התחשבות ברמת ההכנסות של כל אחד מהם? 2016-09-13T18:03:58+03:00

לא, לא תמיד תלוי אם מדובר בתשלום מזונות עבור ילדים או עבור אישה אך בכל מקרה חלוקת הוצאות הבית נתון לשיקול דעתו של בית המשפט.

זוג נשוי עם ילדים מתגורר אצל הורי האישה. הבעל מסוכסך עם חמתו. האם האב מורשה לקחת את בנו ולעבור עמו לבית הוריו המתגוררים רחוק, או שזו נחשבת חטיפה בשל אי הסכמת אשתו? 2016-09-13T14:33:01+03:00

כל עוד שאין תביעות בבית המשפט לענייני משפחה זאת לא נחשבת לחטיפה. אך באם תעשה זאת והאישה תגיש תביעות מתאימות אז סביר להניח שבית המשפט לענייני משפחה יוציא צו מניעה מכוח עיקרון של שמירה על טובת הקטינים.

האם אב יכול למנוע מאם לעבור עם ילדיה לעיר אחרת? בני הזוג אינם נשואים אך מוכרים כידועים בציבור. 2016-02-23T22:38:19+03:00

כן. מעבר של ילדים שהינם קטינים, לעיר אחרת, במיוחד מרוחקת מהעיר הנוכחית, מצריך את הסכמת האב. האב רשאי גם לפנות לביהמ"ש ולבקש צו מניעה כנגד האם. ביהמ"ש ישקול האם המעבר מיטיב עם הקטינים או לא ויפסוק בהתאם.

האם ניתן לקבל חלק מהזכויות הכספיות והסוציאליות של בת הזוג, למרות סירובה להתגרש? 2016-02-23T22:36:37+03:00

כן. מגישים תביעה לביהמ"ש על איזון משאבים. ביהמ"ש יורה על חלוקת הזכויות, למרות סירובה של האישה להתגרש.

האם יתכן שיתנהל משא ומתן על חלוקת הרכוש, ללא שום התחשבות בגט שהתקבל? 2016-02-23T22:35:20+03:00

כן. אין קשר בין הגט לבין חלוקת רכוש – כך קובע החוק החדש ליחסי ממון.

האם אישה בהליכי גירושין יכולה לעשות רילוקיישן לחו"ל עם ילדיה? 2016-02-23T22:32:48+03:00

לא. אם ברצונה להגר לחו"ל, עליה לקבל את הסכמת האב. במידה והאב סירב, באפשרותה לפנות לביהמ"ש על מנת לפתוח תיק הגירה. לאחר שתתקבל חוות דעת של עובד סוציאלי לגבי טובת הקטין, תתקבל החלטה.

האם בעל יכול לחייב אישה לשנות את שם המשפחה שלה לשם הנעורים? 2016-02-23T22:28:26+03:00

לא. הבעל אינו רשאי לחייב את אשתו לשנות את שמה, מכיוון שזכותה לקבוע את שם משפחתה.

האם אב אמור לשלם עבור צהרון, למרות שבימים שבהם הוא אוסף את בנו ישירות מהגן, לפני הצהרון, בימים מוגדרים? 2016-02-23T22:27:26+03:00

כן, במידה ונקבע בהסכם כי האב ישלם בגין צהרון. אפשר לנסות להפחית סכום זה בהידברות מול הצהרון.

אדם שנפטר הותיר אחריו חוב בביטוח לאומי. האם קיימת התיישנות על החוב הזה? 2016-02-23T22:26:29+03:00

לא. אין חובת התיישנות על החוב הזה וביטוח לאומי יכול לגבות אותו מהיורשים.

האם לבעל שהתגורר עם אשתו בדירה של הוריה, יש זכות כלשהיא על הנכס? 2016-02-23T22:26:04+03:00

לא, לבעל אין שום זכויות על הנכס, אלא אם כן הוא השקיע בשיפוץ הדירה. במקרה כזה יקבל כמחצית מההשקעה ששולמה.

האם אב רשאי לחייב את האם בתשלום הוצאות נלוות של בר מצווה (תפילין, הנעלה, ביגוד וכו')? 2016-02-23T22:23:29+03:00

לא האישה אינה חייבת להשתתף.

איך מתחתנים עם תושב רשות הפלסטינית? ברבנות ובבית הדין השרעי לא מאפשרים נישואים אלו. 2016-02-23T22:20:40+03:00

ניתן להתחתן עם תושב הרשות הפלסטינית בקפריסין, בנישואים אזרחיים.

האם אישה שנשואה בנישואין אזרחיים, נחשבת במדינה אחרת לאם חד הורית? 2016-02-23T22:19:09+03:00

לא. אישה כזאת נחשבת לאשה נשואה.

האם אפשר לחייב ילדיו של קשיש סיעודי, לשאת באופן שווה בנטל הוצאות המחיה הנלוות של אביהם (חיתולים, מזון, חשבונות חשמל וכו'), כדי שהנטל לא ייפול רק על אחד הילדים? 2016-02-23T22:17:10+03:00

אפשרי. מומלץ לשמור קבלות של הוצאות המחיה השוטפות ולצרפן לכתב התביעה.

האם אב לילדים חורגים מאשתו החדשה, נחשב מבחינה חוקית כנשוי עם ילדים וזכאי להטבות? 2016-02-23T22:11:05+03:00

לא. מבחינה חוקית האב אינו נחשב לנשוי עם ילדים. רק אם יאמץ את ילדיו החורגים, יחשב לאביהם.

האם בן זוג שחייב הוצאות מדור צריך לשלם את חלקו בארנונה גם אם הוא לא מתגורר בבית? 2016-09-14T14:44:29+03:00

תשלום עבור ארנונה הינו חלק מהוצאות הבית. אם בבית מתגוררים ילדים הרי שבן הזוג חייב לשלם מחצית מהארנונה כחלק מתשלומי המדור שאותם הוא חייב לשלם.

כאשר בן הזוג מחויב לשלם חלק מהפנסיה לבן הזוג האחר – האם התשלום מתבצע ישירות על ידי קרן הפנסיה או שבן הזוג המחויב לשלם צריך להעביר את הכסף? 2015-01-13T12:43:44+03:00

תלוי מה כתוב בהסכם הגירושין: האם תימסר הודעה לקרן הפנסיה והיא זו שתשלם ישירות לבן הזוג או שהתשלום יבוצע על ידי מקבל הפנסיה. במקרים הנדירים שבהם הסכם הגירושין לא מתייחס לשאלה זו ניתן לתבוע את התשלום ישירות מקרן הפנסיה והיא מחויבת לציית להסכם הגירושין.

ילד להורים גרושים הגיע לגיל בר/בת מצווה. הורה אחד מעוניין לערוך אירוע גדול ואילו ההורה האחר איננו מעוניין בכך. האם ניתן לחייב את ההורה לשלם עבור האירוע אם הוא לא רוצה לשלם? 2015-01-13T12:42:03+03:00

אם הסכם הגירושין איננו כולל סעיף שמחייב השתתפות בהוצאות האירוע, לא ניתן לחייב הורה לשלם עבור אירוע שבו הוא איננו מעוניין. אם מדובר בהחלטה חד-צדדית של הורה אחד, ההורה האחר לא מחויב להשתתף במימון כנגד רצונו.

איך ניתן לבדוק אם נפתח תיק גירושין כנגד אדם? 2015-01-13T12:40:45+03:00

ניתן לברר זאת בבית הדין הרבני שבאזור המגורים לפי שם ומספר תעודת זהות.

האם חזקת הגיל הרך עדיין קיימת או שהיא כבר בוטלה? 2015-01-13T12:36:53+03:00

חזקת הגיל הרך עדיין קיימת. כל עוד לא שונה החוק אי אפשר להתעלם ממנה למרות שייתכן שבעתיד המצב ישתנה.

האם אישה שיזמה את הגירושין זכאית לקבל את הכתובה שלה? 2015-01-13T12:33:55+03:00

אם לאישה יש עילה לגירושין והיא יכולה להוכיח אותה (למשל בגידה או אלימות) הרי שהיא זכאית לכתובה גם היא זו שיזמה את הגירושין. אם אין עילה לגירושין והאישה יזמה אותם אז היא איננה זכאית לכתובה.

יהודיה שהתחתנה עם לא יהודי במדינה אחרת – כיצד מגישים בקשה להתרת נישואין? 2015-01-04T11:47:50+03:00

על בני הזוג להגיש "תובענה להתרת נישואין" לבית המשפט לענייני משפחה. את התביעה יש להגיש בצירוף המסמכים הרלבנטיים. בית המשפט לענייני משפחה ידון בבקשה ויפסוק לגביה בהתאם לנסיבות.

אישה שמעוניינת לקבל משמורת בלעדית על הילדים – היכן עדיף לה לפתוח תיק גירושין? 2015-01-04T11:46:56+03:00

במקרה כזה מוטב לה לפתוח תיק גירושין בבית הדין הרבני שנוטה שלא לאשר משמורת משותפת.

האם ניתן לפתוח תיק גירושין בכל מקום בארץ או רק במקום המגורים? מה עושים אם בני הזוג מתגוררים במקומות שונים? 2015-01-04T11:45:34+03:00

את תיק הגירושין יש לפתוח בהתאם למקום המגורים המשותף האחרון – בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני האחראי על מקום זה. אם בני הזוג אינם מתגוררים במשותף, יש לפתוח את התיק בהתאם למקום המגורים של האישה.

קופות גמל שעתידות להיפדות עוד זמן רב – כיצד יכול בן הזוג שקופת הגמל איננה רשומה על שמו להיות בטוח שיקבל את החלק שמגיע לה בהתאם לחלוקת הרכוש? 2015-01-04T11:44:55+03:00

יש להכניס סעיף להסכם הגירושין שמחייב את בן הזוג שקופת הגמל רשומה על שמו לרשום בקופה הערה בנוגע לזכותו של בן הזוג האחר לחלק מקופת הגמל. עם ההסכם ניתן לגשת אל המוסד המנהל את קופת הגמל על מנת שרישום ההערה יבוצע בפועל.

האם צו עיכוב לקטין תקף לשנה אחת בלבד או שהוא קובע? 2015-01-04T11:41:29+03:00

בשונה מצווי עיכוב יציאה מהארץ של בגירים, צו עיכוב לקטין איננו מוגבל לשנה אלא נשאר בתוקף עד שהקטין מגיע לגיל 18 או עד שבית המשפט מבטל אותו.

האם ניתן לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ שהוצא לקטין במהלך גירושין? 2015-01-04T11:40:57+03:00

כן, בתנאים מסוימים. ניתן לבטל את הצו באופן זמני על ידי המצאת ערבויות לבית המשפט ו/או בהסכמת בן הזוג שביקש את הוצאת הצו. ניתן גם לבטל את הצו באופן קבוע – לשם כך יש לשכנע את בית המשפט שהנסיבות מצדיקות את ביטול הצו.

אב שמשלם מזונות לגרושתו עבור ילדיו שבמשמורת אצלה – האם הוא יכול לצאת לטיול בחוץ לארץ? האם היא יכולה להוציא צו עיכוב יציאה כנגדו? מה עליו לעשות במקרה שכזה? 2016-09-14T14:13:53+03:00

אם האם חוששת שהאב עלול להתחמק מתשלום המזונות, היא יכולה לבקש הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ כנגדו. על האב להביא שני ערבים שמסוגלים כלכלית לעמוד בתשלום המזונות במקרה והוא לא ישלם, ואז בית המשפט יסכים לביטול הצו.

האם הסכם שנערך בהסכמה בין בני זוג אבל לא אושר על ידי בית המשפט הינו בעל מעמד מחייב? 2015-01-04T11:40:09+03:00

למרבה הצער, לא. הסכם שלא עבר אישור של בית המשפט איננו תקף מבחינה משפטית ולכן ניתן לחזור ממנו ולא ניתן לכפות אותו.

האם ימי חופשה צבורים של שכיר מחושבים לצורך איזון משאבים? כיצד מחלקים אותם? 2015-01-04T11:39:31+03:00

ימי חופשה הינם משאב ולכן יש להכליל אותם באיזון המשאבים. הם מחולקים לפי הערך הכספי שלהם שתלוי במשכורת של השכיר.

מה עושה מי שאין לו כסף ובאפשרותו לשכור עורך דין? 2015-01-04T11:39:07+03:00

ניתן לפנות לאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. לאגף חמש לשכות באזורים השונים שבארץ וניתן לקבל סיוע משפטי בהתאם לקריטריונים של האגף.

בני זוג שלקחו הלוואה ביחד – האם לאחר הגירושין שניהם צריכים להמשיך לשלם אותה? 2015-01-04T11:38:43+03:00

הלוואה שנלקחה במהלך החיים המשותפים שייכת לשני בני הזוג ושניהם צריכים להמשיך לשלם אותה. ניתן להגיע להסכמה על כך שרק אחד מבני הזוג ישלם אותה וזאת במסגרת הסכם גירושין, אבל ללא הסכמה שכזו ההלוואה מתחלקת בין בני הזוג.

לבני זוג ילד משותף; לאישה יש ילד מנישואין קודמים. איזה חלק משכר הדירה ישלם האב? 2015-01-04T11:37:21+03:00

האב צריך לשלם 30% ממחצית שכר הדירה. הסבר: אב צריך לשלם 30% משכר הדירה כאשר יש ילד משותף – שכר הדירה מחושב כאילו 40% שייכים לאם המתגוררת בבית ואילו 60 האחוזים הנותרים מתחלקים שווה בשווה בין ההורים. כאשר יש ילד מנישואין קודמים, מחצית מדמי השכירות "שייכים" לנישואין הקודמים. מתוך חמישים האחוזים הנותרים האב צריך לשלם 30%, דהיינו 15% משכר הדירה הכולל.

בני זוג חיו יחד כידועים בציבור מספר שנים לפני התחתנו. במקרה של גירושין – האם השנים שבהם חיו כידועים בציבור נחשבות במספר שנות החיים המשותפים או שהספירה מתחילה רק עם הנישואין? 2015-01-04T11:36:25+03:00

חלוקת הרכוש מתייחסת לשנים שבהם בני הזוג ניהלו חיים משותפים. לכן נקודת ההתחלה איננה הנישואין אלא הזמן שבו הם החלו לחיות יחד כידועים בציבור. לכן רכוש שנצבר בשנים אלה – כולל זכויות סוציאליות – נחשב כרכוש שבו יש להתחלק במסגרת הליך הגירושין.

כאשר הדירה רשומה על שם שני בני הזוג – האם עדיף לפתוח תיק גירושין ברבנות או בבית המשפט לענייני משפחה על מנת לזכות בבעלות על הדירה? 2015-01-04T11:26:25+03:00

אין הבדל. כאשר הדירה רשומה על שם שני בני הזוג היא תחולק באופן שווה ביניהם ולא משנה מי ידון בכך – בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה.

האם בני זוג שהתגרשו יכולים להמשיך להתגורר ביחד? 2015-01-04T11:24:21+03:00

לפי ההלכה היהודית, לבני זוג שהתגרשו אסור להתגורר יחד באותו הבית. בני זוג שהתגרשו ברבנות ומתגוררים ביחד לאחר הגירושין מסתכנים בביטול הגט – במקרה שכזה יהיה עליהם לעבור את תהליך הגירושין שוב.

האם דמי הבראה צריכים להיות מחולקים בין בני הזוג במקרה של גירושין? 2015-01-04T11:23:58+03:00

דמי הבראה, כמו שאר הזכויות הסוציאליות שנצברות במהלך חיי הנישואין, צריכות להתחלק בין בני הזוג במקרה של גירושין.

בני זוג שהתגרשו בטרם היציאה לפנסיה: האם כאשר בן הזוג יתחיל לקבל פנסיה הוא יצטרך לתת ממנה חלק לבן הזוג שממנו התגרש? 2015-01-04T11:22:59+03:00

: התשובה הקצרה היא – כן. בן הזוג זכאי לחלק היחסי מהפנסיה בהתאם למספר שנות החיים המשותפים. כמובן שהדבר נכון רק כאשר נעשה איזון משאבים והוחלט שמגיע לו חלק ממנה כחלק מחלוקת הנכסים שנצברו במהלך החיים המשותפים.

מה זה "איזון כושר השתכרות"? מי זכאי לזה? 2015-01-04T11:20:56+03:00

מדובר בנושא שראוי להרחבה אבל בקצרה: איזון כושר השתכרות נובע מעיקרון החלוקה השוויונית של המשאבים הכלכליים בין בני זוג עקב גירושין. כשבני הזוג מתגרשים החוק קובע שכל הנכסים שנצברו במהלך החיים המשותפים יחולקו שווה בשווה בין בני הזוג. כדי שהחלוקה תהייה הוגנת יש לחשב גם את כושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג. כושר ההשתכרות תלוי בנכסי קריירה: הכשרות, מוניטין שנרכש, מומחיות, ניסיון, תנאי פנסיה וכדומה. כאשר נכסי הקריירה נצברו במהלך החיים המשותפים, בן הזוג שלא צבר אותם אך סייע בצבירתם זכאי למחצית מהם. איזון כושר ההשתכרות נעשה על ידי חלוקת הרכוש והנכסים באופן שיפצה את בן הזוג על כך שכושר ההשתכרות שלו קטן מזה של בן הזוג האחר. בשנים האחרונות בית המשפט מקפיד יותר על איזון כושר ההשתכרות ופוסק – במקרים שהוא משתכנע שמדובר בתביעה מוצדקת – לטובת הצד שדורש איזון כושר השתכרות.

האם תשלום על צהרון הוא הוצאה שבה ההורים צריכים להתחלק לאחר הגירושין? 2015-01-04T11:20:11+03:00

כן. הוצאות על צהרון נכללות בהוצאות על חינוך שצריכות להתחלק שווה בשווה בין ההורים. התשלום לא יחולק בין ההורים רק במקרה ובו יש סעיף מפורש בנוגע לכך בהסכם הגירושין.

האם הורים יכולים להורות לילד שלהם לעזוב את דירת המגורים ששייכת להם גם לאחר שהוא התגורר שם שנים רבות? 2015-01-04T11:19:32+03:00

כן. מגורים בדירת ההורים – ואפילו לתקופות ארוכות מאוד – לא מקנות זכויות כלשהן על הדירה שעדיין שייכת להורים ולהם נתונה הזכות המלאה להחליט מה לעשות בה.

אימוץ ילדים וחובותיו של ההורה הביולוגי: אימוץ ילד משמעו שעל ההורים המאמצים חלות כעת כל הזכויות והחובות החוקיות הנוגעות לאפוטרופסות על הילד. האם זה אומר שההורים הביולוגים פטורים כעת מהחובות המשפטיים שלהם כלפיו? האם אב שילדו אומץ כחוק עדיין חייב במזונות בנו? 2016-09-14T14:09:04+03:00

אם הילד אומץ כדין אזי ההורים הביולוגיים פטורים מחובות משפטיות כלפי הילד. כמו כן, אין להורים הביולוגיים גם זכויות משפטיות כלפי הילד. לכן, אב ביולוגי אינו חייב במזונות בגין ילדו הביולוגי שאומץ כחוק, שכן להוריו המאמצים יש כעת את מלוא החובות והזכויות כלפיו לרבות חובת תשלום מזונות.

תשלום אגרות בבית המשפט לענייני משפחה: האם כל הבקשות הפטורות מתשלום אגרה ע"פ תקנה 20 לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007 רלוונטית גם לבימ"ש למשפחה? האם תקנה 7 לתקנות האגרות בימ"ש למשפחה 1995 מצמצמת או מרחיבה את הבקשות הפטורות מתשלום אגרה לפי תקנות בתי המשפט (אגרות), 2007? 2014-06-29T18:09:27+03:00

תקנה 20 לתקנות בתי המשפט (אגרות) תשס"ז-2007  איננה רלוונטית לבית המשפט לענייני משפחה.

תקנה 7 לתקנות אגרת בית משפט למשפחה 1995 מרחיבה  את הבקשות הפטורות מתשלום אגרה לפי תקנות בתי המשפט (אגרות) 2007 וזאת על מנת  שלא תוגשנה  בקשות סרק לבית המשפט  לענייני משפחה .

כיצד נקבע שם משפחתו של הילד? כיצד ניתן לשנות את שם המשפחה שבו הוא רשום? 2016-09-14T14:29:24+03:00

חוק השמות קובע שילד שנולד מקבל את שם משפחת הוריו. אם שמות ההורים שונים, הילד מקבל את שם משפחת האב, אלא אם כן ההורים הסכימו שיקבל את שמות שתי המשפחות או רק את שם משפחת האם. ילד שנולד לאם שאיננה נשואה מקבל את שם המשפחה שלה. אם אין הסכמה או במקרים שבהם מבקשים לשנות את שם המשפחה של הילד – יש לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה.

כאשר ישנו סעיף בצוואה שקובע שלאחד מהיורשים זכות לגור בנכס כל ימי חייו ואילו שאר היורשים מבקשים למכור את הנכס – האם יש דרך חוקית למכור את הדירה בכל-זאת למרות התנגדות היורש? 2014-06-22T13:49:59+03:00

ישנה דרך חוקית לעשות זאת אך מומלץ להתייעץ באופן אישי עם עורך דין כדי לדעת כיצד זה אפשרי.

מי שגר זמן רב בנכס השייך לאביו – האם יש לו זכויות כלשהן על הנכס? האם ניתן לפנות אותו מהנכס בכל עת? 2014-06-22T13:49:26+03:00

התגוררות ברשות בנכס – גם לתקופה ארוכה – איננה מעניקה זכויות על הנכס. בעל הנכס יכול לדרוש בכל עת את פינוי הדיירים מהנכס שלו.

האם ניתן להגיש תביעה על הונאה אם אחד מבני הזוג הסתיר את עברו הרפואי לפני הנישואין – מידע שיכול להשפיע על חיי הנישואין? לדוגמה: אישה שהסתירה מבעלה שהיא סובלת מבעיה נפשית חמורה. 2014-06-22T13:47:40+03:00

ניתן להגיש תביעה על הונאה ודרישה לפיצויים שנגרמו בגללה. כמובן שיש להוכיח שמדובר בצב רפואי שאכן מהווה פגיעה משמעותית בחיי הנישואין ושהסתרתו אכן גרמה נזק לצד התובע. אם האישה, בדוגמה שהוזכרה, איננה כשירה לעמוד למשפט – יש להגיש את התביעה כנגד האפוטרופוס שלה.

כיצד ניתן לשנות רישום אבהות במשרד הפנים? מה עושה מי שרשום כאב לילד שאיננו שלו? 2014-06-22T13:43:00+03:00

יש להגיש את התביעה המתאימה לבית המשפט לענייני משפחה. לתביעה יש לצרף כנתבע את משרד הפנים. על התובעים להוכיח שהילד אכן איננו של מי שרשום כאביו במשרד הפנים.

מה מגיע לאישה שבעלה נפרד ממנה בזמן שבין הפרידה ועד הגירושין? 2014-06-22T13:39:50+03:00

באופן כללי הבעל מחויב בתשלום מזונות ילדים ומזונות אישה עד הגירושין. כדי לדעת את הסכומים יש להתייעץ עם עורך דין ובמקרה הצורך להגיש תביעה לבית המשפט.

האם ילדים חייבים לשלם את כל חובותיו של הורה שנפטר או רק החובות שהצטברו מרגע שמונו לאפוטרופוס חיצוני על רכושו של ההורה? 2014-06-22T13:39:16+03:00

ילדים יורשים את חובות ההורים וזאת מבלי קשר לרגע שבו הם קיבלו אפוטרופסות על רכושו של ההורה. לכן עליהם לשלם גם את החובות שקדמו לרגע ההכרזה עליהם כאפוטרופוסים.

אם אחד מבני הזוג איננו מדבר עברית באופן מלא, האם מספיק לערוך הסכם בעברית או שעליו להיות בשתי שפות? 2014-06-22T13:38:44+03:00

אם אחד מבני הזוג איננו שולט באופן מספק בעברית, יש לערוך את ההסכם גם בעברית וגם בשפה המתאימה, לחתום על שניהם ולצרף אישור נוטריוני שההסכמים בשתי השפות הינם זהים.

כמה ניסיון יש לך בנושאי גירושין? 2014-06-22T13:37:39+03:00

עורך דין יעקב בלס עוסק בתחום כבר יותר מ-18 שנים שבמהלכן הוא טיפל באלפי תיקי גירושין.

עורך דין לענייני משפחה יעקב בלס

נעים להכיר – עורך דין יעקב בלס:

בוגר הפקולטה למשפטים (1994) באוניברסיטת תל אביב ועורך דין גירושין מוסמך (1996). לעו"ד בלס ניסיון עשיר באלפי תיקים בתחום של גירושין ודיני משפחה, הכוללים הופעות בבתי משפט לענייני משפחה ובבתי דין רבניים, ערעורים בערכאות השונות ועוד. עו"ד בלס השיג תקדימים רבים – ובפרט תקדים בנושא מזונות קטינים שניתן בשנת 2002 – וכן צבר פרסומים בעיתונות והתראיין בתכניות רדיו.

משרד עורכי דין יעקב בלס מציע מגוון רחב של שירותים משפטיים, במספר תחומי עיסוק עיקריים:

דיני משפחה וענייני גירושין, דיני מקרקעין ונדל"ן, משפט פלילי ועוד. כמו במרבית משרדי עורכי דין אחרים, גם במשרד עו"ד בלס ניתן לקבל – בנוסף – שירותי ייצוג בבתי משפט ובבתי דין שונים (ליטיגציה), בהתאם לנושא הנדון בכל תיק.

לקבלת ייעוץ בנושא דיני משפחה השאירו פרטים בטופס או חייגו
טלפון: 052-2927602 | 03-6521605 (יעקב בלס)

  Call Now Button
  שאל אותנו שאלה

  שאל אותנו שאלה

   לייעוץ משפטי צרו קשר

   לפגישת ייעוץ התקשרו:

   052-2927602

   03-6521605

   או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס

    דילוג לתוכן